Novi tarifni sistem Toplana

Toplane, SarajevoObrasci koje su svi građani, korisnici usluga Komunalnog preduzeća Toplane, dobili uz posljednji račun za grijanje promotivnog su karaktera, kako bi se svi upoznali sa mogućnošću drugačijeg modela naplate od ovog kojeg sad imamo.

“Tri mjeseca smo razmiÅ¡ljali na koji način ljudima prezentovati model naplate grijanja po utroÅ¡ku. Ipak, i pored naznaka da je riječ o promotivnom materijalu, te nacrta stana i naznačenih cijena po čemu bi se manji iznosi plaćali ljeti, a veći zimi, veliki broj graÄ‘ana čak nam je doÅ¡ao i u direkciju sa namjerom da plate nazna čene iznose.”, objasnio je direktor Toplana Suad Zeljković.

Prema njegovim riječima, Vlada Kantona treba usvojiti novi tarifni sistem, o čemu bi se potom brinula agencija za formiranje cijena komunalnih usluga, čije je osnivanje također najavljeno u ovoj godini.

“Postoji mogućnost da se od jeseni počne naplaćivati utroÅ¡ak grijanja po kvadratnom metru stambenog prostora, ali i o tome je sada rano govoriti”, istakao je Zeljković.

Dodao je i kako se nivo naplate, bar kad je u pitanju ovo preduzeće, nije znatno poboljšao, uprkos pojedinačnim zapljenama stvari i opomenama koje stižu na adresu dužnika.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *