Otežano finansiranje brige o štićenicima

Većina zavoda u FBiH koja skrbe o osobama s mentalnom retardacijom nemaju riješen status i nisu registrovana jer federalni zakon koji je usvojen prošle godine nije adekvatan, tvrde predstavnici ovih ustanova.Život u Zavodu Pazarić

U zavodima ‘Pazarić”, “Drin” i “Bakovići” boravi viÅ¡e od 1.000 osoba s mentalnom retardacijom i psihički oboljelih osoba nad kojima je zavrÅ¡eno bolničko liječenje. Njihov boravak u zavodima plaćaju kantoni ili centri za socijalni rad. Ukoliko oni ne ispune svoje obaveze, zavodi su prisiljeni da Å¡tićenike vrate kućama, jer bez neregulisanog statusa ne mogu tražiti novac od Vlade FBiH, koja bi po zakonu trebalo da bude njihov vlasnik.

Jedina ustanova koja je registrovana i kojom danas upravlja Vlada FBiH je Zavod za zaÅ¡titu djece i omladine “Pazarić” kod Sarajeva. Ibrahim Katana, v.d. direktora Zavoda “Drin” u Fojnici, kaže da ova ustanova nije registrovana zbog nejasnoća u zakonu.

“Nakon Å¡to je usvojen Zakon o preuzimanju prava vlasniÅ¡tva socijalnih ustanova FBiH podnijeli smo Sudu u Travniku zahtjev za registraciju. Sud je odbio zahtjev sa obrazloženjem da zakon mora biti promijenjen kako bi ‘Drin’ bio registrovan”, rekao je Katana.

Objašnjava da Vlada FBiH, odnosno Parlament, moraju izmijeniti zakon ili donijeti odluku, čime bi bio riješen njihov satatus.

“U prvom članu zakona trebalo bi da stoji da Vlada FBiH preuzima vlasniÅ¡tvo nad ustanovama, a u drugom da se raniji Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Fojnica dijeli na zavode ‘Drin’ i ‘Bakovići’. Sad u zakonu piÅ¡e da oba zavoda nastavljaju rad kao ‘Drin’ i ‘Bakovići’, iako ranije nikad nisu bila registrovana”, kazao je Katana.

DnaglasivÅ¡i da je Zavod Fojnica bio registrovan kao preduzeće 1955. godine, te da je u ratu podijeljen na “Drin” i “Bakoviće”.

“Kao takav ‘Drin’ nikad nismo mogli registrovati jer ni FBiH, ni kanton, ni općina nisu htjeli da budu naÅ¡i vlasnici”, dodao je Katana.

Ivo Markija, direktor Zavoda za zbrinjavanje metalno invalidinih osoba “Bakovići”, kaže kako ova ustanova ima istih poteÅ¡koća.

Iz Ministarstva rada i socijalne politike FBiH tvrde će proces registracije ovih ustanova biti nastavljen i riješen kroz izmjene i dopune Zakona o preuzimanju prava vlasništva socijalnih ustanova FBiH.

“Zakonom je obuhvaćeno pet ustanova: ‘Drin’, ‘Bakovići’, ‘Pazarić’, Zavod za muÅ¡ku djecu i omladinu ‘Hum’ i Zavod za žensku omladinu u LjubuÅ¡kom. Namjera nam je da zaÅ¡titimo državnu imovinu i kvalitet usluga podignemo na viÅ¡i nivo”, kazali su u Ministarstvu.

Zakonitim odabirom direktora Zavoda “Pazarić” bit će smireni naruÅ¡eni meÄ‘uljudski odnosi u ovoj ustanovi, rekao je juče Dobrica Jonjić, predsjednik Upravnog odbora Zavoda.

“MeÄ‘uljudski odnosi u Zavodu odavno su naruÅ¡eni. Razlozi su duboki, ali vjerujemo da se poÅ¡tenim radom stanje može popraviti i dovesti na razinu da Å¡tićenik bude u centru pažnje, a ne osobni interesi Å¡to je sad na snazi”, rekao je Jonjić.

Jonjić naglašava kako se na konkurs za odabir direktora prijavilo osam kandidata.

“U budžetu FBiH planirano je milion KM za ove ustanove. Dijelom novca, koji bi trebalo da dobijemo, rijeÅ¡ili bismo važne infrastrukturne stvari”, istakao je Jonjić.

piše: Selma Velić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *