Kategorije
Sarajevske novosti

Počelo postavljanje rukohvata u Starom Gradu

U toku je postavljanje rukohvatnih ograda na području Općine Stari Grad.

Postavljanje rukohvata u uilici Za Beglukom (Sarajevo, 4. oktobar 2013)
Postavljanje rukohvata u uilici Za Beglukom (Sarajevo, 4. oktobar 2013)

Obzirom da se radi uglavnom o terenima sa većim nagibom, postavljanje ovih rukohvata će olakšati kretanje građana, a najviše starijih osoba i djece. Trenutno se radi na postavljanju u ulici Za Beglukom na dužini od 6 metara. U sklopu projekta na svim lokacijama će biti postavljeni klasični rukohvati sa zaštitnom bojom.

Postavljanje rukohvata u uilici Za Beglukom (Sarajevo, 4. oktobar 2013)
Postavljanje rukohvata u uilici Za Beglukom (Sarajevo, 4. oktobar 2013)

Osim rukohvata u ulici Za Beglukom, biće postavljeni rukohvati na još deset lokacija i to: Tandareva (60 metara), Komatin (20 metara), Bostarići 1 (36 metara), Sulejmana Zolja (30 metara), Ramića banja – donja (20 metara), Turbe (34 metara), Škaljin sokak (76 metara), Muje Hrnjice (38 metara), Bistrik Medresa (6 metara), Kračule (20 metara).