Kategorije
Sarajevske novosti

Podrška najugroženijim romskim grupama u BiH

Naveed Hussain Å vajcarska agencija za razvoj i suradnju (SDC) danas je potpisala ugovor s Visokim komesarijatom Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR) o finansiranju UNHCR-ovog projekta pod nazivom “PodrÅ¡ka najugroženijim romskim grupama u BiH” u vrijednosti od milion KM.

Glavni cilj projekta jeste da se Romima omogući upis u matične knjige i pribavljanje dokumenata putem besplatne pravne pomoći, da spriječi apatridiju i trgovinu ugroženim Romima, te da promoviše uključenje Roma u društvo. Suštinski cilj projekta jeste borba protiv netolerancije i diskriminacije.

“Ovaj projekt je sveobuhvatna aktivnost u BiH čija je namjena pomoći Romima da se upiÅ¡u u matične knjige. Produžetak projekta je važan jer omogućava većem broju Roma da budu u potpunosti priznati pred zakonom na osnovu čega ostvaruju pristup čitavom nizu prava. TakoÄ‘er će omogućiti “VaÅ¡im pravima”, naÅ¡em izvrÅ¡nom partneru, da nastave raditi na rjeÅ¡avanju potreba Roma u BiH i Å¡irenju obima naÅ¡e pomoći.”, izjavio je predstavnik UNHCR-a u BiH Naveed Hussain.

Projekt se nadovezuje na već postojeće aktivnosti i fokusira se na pružanje pomoći Romima u pribavljanju dokumenata i upisu u matične knjige, hvatajući se u koštac sa sadašnjom neprihvatljivom situacijom u kojoj se Romi suočavaju s poteškoćama u pristupu njihovim fundamentalnim pravima i beneficijama zbog toga što nemaju te dokumente i što nisu upisani u matične knjige.

“VaÅ¡a prava će pomoći da oko 1.000 Roma dobije rodne listove, uvjerenja o državljanstvu i važeće lične karte. Na taj način će im u potpunosti biti omogućen pristup socijalnim pravima”, naglasio je direktor SDC-a za BiH Thomas Rüegg.

Romskim zajednicama će se, kako je dodao, pružiti podrÅ¡ka u propisnom rjeÅ¡avanju njihovih posebnih potreba, s tim da će se naročita pažnja obratiti na mnoge koji su joÅ¡ uvijek bez državljanstva. Nadalje, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice će dobiti obimnu tehničku podrÅ¡ku vezanu za “Akcioni plan za rjeÅ¡avanje problema Roma”.

Projekt će se realizovati putem državne mreže za pružanje besplatne pravne pomoći “VaÅ¡a prava” i pokrivat će period od 2009. do 2011. godine.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i romska udruženja će imati ključnu ulogu u ostvarivanju projektnih ciljeva i zadataka, kaže se saopćenju UNHCR-a.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *