AUTOBUSKA STANICA PALE

JAVI TRANSPORT

AUTOBUSKA STANICA SARAJEVO

AUTOBUSKA STANICA LUKAVICA

AUTOBUSKA STANICA PALE

Autobuska stanica Pale
Autobuska stanica Pale: Lijepa prizemna zgrada smještena u prirodnom ambijentu prijemno je odjeljenje putnicima koji stižu na Pale.

Adresa: Nikole Tesle bb, 71420 Pale, Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 57 22 29 00 / +387 57 22 29 01
PALE » KALINOVIK

Kalinovik
Kalinovik

Ponedjeljak @ 14:00h
Utorak @ 14:00h
Srijeda @ 14:00h
Četvrtak @ 14:00h
Petak @ 14:00h
Subota @ 14:00h
Nedjelja @ 14:00h

PALE » LUKAVICA

Lukavica
Lukavica

Ponedjeljak @ 4:30h / 5:50h / 6:35h / 7:35h / 8:22h / 8:50h / 9:25h / 10:20h / 12:10h / 12:30h / 13:30h / 14:00h / 15:00h / 15:05h / 15:15h / 15:40h / 16:45h / 17:20h / 18:45h / 19:20h / 19:30h / 20:00h
Utorak @ 4:30h / 5:50h / 6:35h / 7:35h / 8:22h / 8:50h / 9:25h / 10:20h / 12:10h / 12:30h / 13:30h / 14:00h / 15:00h / 15:05h / 15:15h / 15:40h / 16:45h / 17:20h / 18:45h / 19:20h / 19:30h / 20:00h
Srijeda @ 4:30h / 5:50h / 6:35h / 7:35h / 8:22h / 8:50h / 9:25h / 10:20h / 12:10h / 12:30h / 13:30h / 14:00h / 15:00h / 15:05h / 15:15h / 15:40h / 16:45h / 17:20h / 18:45h / 19:20h / 19:30h / 20:00h
Četvrtak @ 4:30h / 5:50h / 6:35h / 7:35h / 8:22h / 8:50h / 9:25h / 10:20h / 12:10h / 12:30h / 13:30h / 14:00h / 15:00h / 15:05h / 15:15h / 15:40h / 16:45h / 17:20h / 18:45h / 19:20h / 19:30h / 20:00h
Petak @ 4:30h / 5:50h / 6:35h / 7:35h / 8:22h / 8:50h / 9:25h / 10:20h / 12:10h / 12:30h / 13:30h / 14:00h / 15:00h / 15:05h / 15:15h / 15:40h / 16:45h / 17:20h / 18:45h / 19:20h / 19:30h / 20:00h
Subota @ 4:30h / 5:50h / 6:35h / 7:35h / 8:22h / 8:50h / 9:25h / 10:20h / 12:10h / 12:30h / 13:30h / 14:00h / 15:00h / 15:05h / 15:15h / 15:40h / 16:45h / 17:20h / 18:45h / 19:20h / 19:30h / 20:00h
Nedjelja @ 4:30h / 5:50h / 6:35h / 7:35h / 8:22h / 8:50h / 9:25h / 10:20h / 12:10h / 12:30h / 13:30h / 14:00h / 15:00h / 15:05h / 15:15h / 15:40h / 16:45h / 17:20h / 18:45h / 19:20h / 19:30h / 20:00h

PALE » RENOVICA

Renovica
Renovica

Ponedjeljak @ 7:20h / 16:30h
Utorak @ 7:20h / 16:30h
Srijeda @ 7:20h / 16:30h
Četvrtak @ 7:20h / 16:30h
Petak @ 7:20h / 16:30h
Subota @ 7:20h / 16:30h
Nedjelja @ 7:20h / 16:30h

PALE » ROGATICA

Rogatica
Rogatica

Ponedjeljak @ 7:30h / 9:40h / 12:35h / 15:20h / 15:55h / 19:00h
Utorak @ 7:30h / 9:40h / 12:35h / 15:20h / 15:55h / 19:00h
Srijeda @ 7:30h / 9:40h / 12:35h / 15:20h / 15:55h / 19:00h
Četvrtak @ 7:30h / 9:40h / 12:35h / 15:20h / 15:55h / 19:00h
Petak @ 7:30h / 9:40h / 12:35h / 15:20h / 15:55h / 19:00h
Subota @ 7:30h / 9:40h / 12:35h / 15:20h / 15:55h / 19:00h
Nedjelja @ 7:30h / 9:40h / 12:35h / 15:20h / 15:55h / 19:00h

PALE » SARAJEVO

Šetnja Starim gradom (Sarajevo, 24. juni 2016, foto: Mina Ćorić)
Sarajevo

Ponedjeljak @ 7:00h / 10:30h / 14:30h / 17:00h
Utorak @ 7:00h / 10:30h / 14:30h / 17:00h
Srijeda @ 7:00h / 10:30h / 14:30h / 17:00h
Četvrtak @ 7:00h / 10:30h / 14:30h / 17:00h
Petak @ 7:00h / 10:30h / 14:30h / 17:00h
Subota @ 7:00h / 10:30h / 14:30h / 17:00h
Nedjelja @ 7:00h / 10:30h / 14:30h / 17:00h

PALE » SOKOLAC

Sokolac
Sokolac

Ponedjeljak @ 7:00h / 7:45h / 8:00h / 8:50h / 9:30h / 9:40h / 10:05h / 10:30h / 11:40h / 11:55h / 12:00h / 12:35h / 13:30h / 14:10h / 15:00h / 15:20h / 15:55h / 16:00h / 16:30h / 16:50h / 17:30h / 19:00h / 22:30h / 23:45h
Utorak @ 7:00h / 7:45h / 8:00h / 8:50h / 9:30h / 9:40h / 10:05h / 10:30h / 11:40h / 11:55h / 12:00h / 12:35h / 13:30h / 14:10h / 15:00h / 15:20h / 15:55h / 16:00h / 16:30h / 16:50h / 17:30h / 19:00h / 22:30h / 23:45h
Srijeda @ 7:00h / 7:45h / 8:00h / 8:50h / 9:30h / 9:40h / 10:05h / 10:30h / 11:40h / 11:55h / 12:00h / 12:35h / 13:30h / 14:10h / 15:00h / 15:20h / 15:55h / 16:00h / 16:30h / 16:50h / 17:30h / 19:00h / 22:30h / 23:45h
Četvrtak @ 7:00h / 7:45h / 8:00h / 8:50h / 9:30h / 9:40h / 10:05h / 10:30h / 11:40h / 11:55h / 12:00h / 12:35h / 13:30h / 14:10h / 15:00h / 15:20h / 15:55h / 16:00h / 16:30h / 16:50h / 17:30h / 19:00h / 22:30h / 23:45h
Petak @ 7:00h / 7:45h / 8:00h / 8:50h / 9:30h / 9:40h / 10:05h / 10:30h / 11:40h / 11:55h / 12:00h / 12:35h / 13:30h / 14:10h / 15:00h / 15:20h / 15:55h / 16:00h / 16:30h / 16:50h / 17:30h / 19:00h / 22:30h / 23:45h
Subota @ 7:00h / 7:45h / 8:00h / 8:50h / 9:30h / 9:40h / 10:05h / 10:30h / 11:40h / 11:55h / 12:00h / 12:35h / 13:30h / 14:10h / 15:00h / 15:20h / 15:55h / 16:00h / 16:30h / 16:50h / 17:30h / 19:00h / 22:30h / 23:45h
Nedjelja @ 7:00h / 7:45h / 8:00h / 8:50h / 9:30h / 9:40h / 10:05h / 10:30h / 11:40h / 11:55h / 12:00h / 12:35h / 13:30h / 14:10h / 15:00h / 15:20h / 15:55h / 16:00h / 16:30h / 16:50h / 17:30h / 19:00h / 22:30h / 23:45h

PALE » SREBRENICA

Srebrenica
Srebrenica

Ponedjeljak @ 9:30h / 16:30h
Utorak @ 9:30h / 16:30h
Srijeda @ 9:30h / 16:30h
Četvrtak @ 9:30h / 16:30h
Petak @ 9:30h / 16:30h
Subota @ 9:30h / 16:30h
Nedjelja @ 9:30h / 16:30h

PALE » TREBINJE

Trebinje
Trebinje

Ponedjeljak @ 15:15h
Utorak @ 15:15h
Srijeda @ 15:15h
Četvrtak @ 15:15h
Petak @ 15:15h
Subota @ 15:15h
Nedjelja @ 15:15h

PALE » VIŠEGRAD

Višegrad
Višegrad

Ponedjeljak @ 7:30h / 9:40h / 15:55h / 19:00h
Utorak @ 7:30h / 9:40h / 15:55h / 19:00h
Srijeda @ 7:30h / 9:40h / 15:55h / 19:00h
Četvrtak @ 7:30h / 9:40h / 15:55h / 19:00h
Petak @ 7:30h / 9:40h / 15:55h / 19:00h
Subota @ 7:30h / 9:40h / 15:55h / 19:00h
Nedjelja @ 7:30h / 9:40h / 15:55h / 19:00h

PALE » ZVORNIK

Zvornik
Zvornik

Ponedjeljak @ 7:00h / 7:45h / 8:00h / 8:50h / 10:06h / 10:30h / 12:00h / 12:35h / 13:30h / 14:10h / 15:00h / 16:00h / 17:36h / 22:35h / 22:30h / 23:45h
Utorak @ 7:00h / 7:45h / 8:00h / 8:50h / 10:06h / 10:30h / 12:00h / 12:35h / 13:30h / 14:10h / 15:00h / 16:00h / 17:36h / 22:35h / 22:30h / 23:45h
Srijeda @ 7:00h / 7:45h / 8:00h / 8:50h / 10:06h / 10:30h / 12:00h / 12:35h / 13:30h / 14:10h / 15:00h / 16:00h / 17:36h / 22:35h / 22:30h / 23:45h
Četvrtak @ 7:00h / 7:45h / 8:00h / 8:50h / 10:06h / 10:30h / 12:00h / 12:35h / 13:30h / 14:10h / 15:00h / 16:00h / 17:36h / 22:35h / 22:30h / 23:45h
Petak @ 7:00h / 7:45h / 8:00h / 8:50h / 10:06h / 10:30h / 12:00h / 12:35h / 13:30h / 14:10h / 15:00h / 16:00h / 17:36h / 22:35h / 22:30h / 23:45h
Subota @ 7:00h / 7:45h / 8:00h / 8:50h / 10:06h / 10:30h / 12:00h / 12:35h / 13:30h / 14:10h / 15:00h / 16:00h / 17:36h / 22:35h / 22:30h / 23:45h
Nedjelja @ 7:00h / 7:45h / 8:00h / 8:50h / 10:06h / 10:30h / 12:00h / 12:35h / 13:30h / 14:10h / 15:00h / 16:00h / 17:36h / 22:35h / 22:30h / 23:45h
JAVI TRANSPORT

AUTOBUSKA STANICA SARAJEVO

AUTOBUSKA STANICA LUKAVICA

AUTOBUSKA STANICA PALE

Koliko vam se sviđa ova objava?

Kliknite na srce da ocijenite!

Prosječna ocjena / 5. Do sada ocjenjeno:

Objava nema ocijena! Budite joj prvi :)

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *