SARAJEVO.co.ba RSS
facebook.com/sarajevo.co.ba
twitter.com/capajebo
Znamenitosti Sarajeva
Sarajevska muzika
Videoteka

Sarajevo » Bosna i Hercegovina

25. 01.
2017
19:25h

JAVNI TRANSPORT

AUTOBUSKA STANICA SARAJEVO

AUTOBUSKA STANICA LUKAVICA

AUTOBUSKA STANICA PALE
Bosna i Hercegovina

SARAJEVO » BANJA LUKA

Autobuska stanica Banja Luka

Autobuska stanica Banja Luka

Ponedjeljak @ 09:15h / 14:30h / 15:30h
Cijena karte u jednom smjeru: 29 BAM
Povratna: 44,70 BAM

Utorak @ 09:15h / 14:30h / 15:30h
Cijena karte u jednom smjeru: 29 BAM
Povratna: 44,70 BAM

Srijeda @ 09:15h / 14:30h / 15:30h
Cijena karte u jednom smjeru: 29 BAM
Povratna: 44,70 BAM

Četvrtak @ 09:15h / 14:30h / 15:30h
Cijena karte u jednom smjeru: 29 BAM
Povratna: 44,70 BAM

Petak @ 09:15h / 14:30h / 15:30h
Cijena karte u jednom smjeru: 29 BAM
Povratna: 44,70 BAM

Subota @ 09:15h / 14:30h / 15:30h
Cijena karte u jednom smjeru: 29 BAM
Povratna: 44,70 BAM

Nedjelja @ 09:15h / 14:30h / 15:30h
Cijena karte u jednom smjeru: 29 BAM
Povratna: 44,70 BAM

SARAJEVO » BIHAĆ

Autobuska stanica Bihać

Autobuska stanica Bihać

Ponedjeljak @ 07:30h / 13:30h / 15:30h / 22:00h
Cijena karte u jednom smjeru: 39 BAM
Povratna: 58,50 BAM

Utorak @ 07:30h / 13:30h / 15:30h / 22:00h
Cijena karte u jednom smjeru: 39 BAM
Povratna: 58,50 BAM

Srijeda @ 07:30h / 13:30h / 15:30h / 22:00h
Cijena karte u jednom smjeru: 39 BAM
Povratna: 58,50 BAM

Četvrtak @ 07:30h / 13:30h / 15:30h / 22:00h
Cijena karte u jednom smjeru: 39 BAM
Povratna: 58,50 BAM

Petak @ 07:30h / 13:30h / 15:30h / 22:00h
Cijena karte u jednom smjeru: 39 BAM
Povratna: 58,50 BAM

Subota @ 07:30h / 13:30h / 15:30h / 22:00h
Cijena karte u jednom smjeru: 39 BAM
Povratna: 58,50 BAM

Nedjelja @ 07:30h / 13:30h / 15:30h / 22:00h
Cijena karte u jednom smjeru: 39 BAM
Povratna: 58,50 BAM

SARAJEVO » BIJELJINA

Autobuska stanica Bijeljina

Autobuska stanica Bijeljina

Ponedjeljak @ 05:00h
Utorak @ 05:00h
Srijeda @ 05:00h
Četvrtak @ 05:00h
Petak @ 05:00h
Subota @ 05:00h
Nedjelja @ 05:00h
Cijena karte u jednom smjeru: 25 BAM
Povratna: 37,50 BAM

SARAJEVO » BRČKO

Autobuska stanica Brčko

Autobuska stanica Brčko

Ponedjeljak @ 06:30h / 15:35h
Utorak @ 06:30h / 15:35h
Srijeda @ 06:30h / 15:35h
Četvrtak @ 06:30h / 15:35h
Petak @ 06:30h / 15:35h
Subota @ 06:30h / 15:35h
Nedjelja @ 06:30h / 15:35h
Cijena karte u jednom smjeru: 28 BAM
Povratna: 42 BAM

SARAJEVO » BREZA

Breza

Breza

Ponedjeljak @ 6:45h / 7:30h / 7:45h / 8:45h / 9:45h / 10:30h / 10:45h / 11:45h / 12:15h / 12:45h / 13:30h / 13:45h / 14:30h / 14:45h / 15:15h / 15:45h / 16:15h / 16:45h / 17:45h / 18:30h / 18:45h / 19:30h / 20:45h
Utorak @ 6:45h / 7:30h / 7:45h / 8:45h / 9:45h / 10:30h / 10:45h / 11:45h / 12:15h / 12:45h / 13:30h / 13:45h / 14:30h / 14:45h / 15:15h / 15:45h / 16:15h / 16:45h / 17:45h / 18:30h / 18:45h / 19:30h / 20:45h
Srijeda @ 6:45h / 7:30h / 7:45h / 8:45h / 9:45h / 10:30h / 10:45h / 11:45h / 12:15h / 12:45h / 13:30h / 13:45h / 14:30h / 14:45h / 15:15h / 15:45h / 16:15h / 16:45h / 17:45h / 18:30h / 18:45h / 19:30h / 20:45h
Četvrtak @ 6:45h / 7:30h / 7:45h / 8:45h / 9:45h / 10:30h / 10:45h / 11:45h / 12:15h / 12:45h / 13:30h / 13:45h / 14:30h / 14:45h / 15:15h / 15:45h / 16:15h / 16:45h / 17:45h / 18:30h / 18:45h / 19:30h / 20:45h
Petak @ 6:45h / 7:30h / 7:45h / 8:45h / 9:45h / 10:30h / 10:45h / 11:45h / 12:15h / 12:45h / 13:30h / 13:45h / 14:30h / 14:45h / 15:15h / 15:45h / 16:15h / 16:45h / 17:45h / 18:30h / 18:45h / 19:30h / 20:45h
Subota @ 7:30h / 8:45h / 9:45h / 10:45h / 12:45h / 13:45h / 14:45h / 16:15h / 16:45h / 17:45h / 18:45h / 20:45h
Nedjelja @ 7:30h / 8:45h / 9:45h / 10:45h / 12:45h / 13:45h / 14:45h / 16:15h / 16:45h / 17:45h / 18:45h / 20:45h
Cijena karte u jednom smjeru: 4,50 BAM
Povratna: 7,20 BAM

SARAJEVO » BUGOJNO

Autobuska stanica Bugojno

Autobuska stanica Bugojno

Ponedjeljak @ 10:00h / 14:00h / 17:30h / 19:00h
Utorak @ 10:00h / 14:00h / 17:30h / 19:00h
Srijeda @ 10:00h / 14:00h / 17:30h / 19:00h
Četvrtak @ 10:00h / 14:00h / 17:30h / 19:00h
Petak @ 10:00h / 14:00h / 17:30h / 19:00h
Subota @ 10:00h / 14:00h / 17:30h / 19:00h
Nedjelja @ 10:00h / 14:00h / 17:30h / 19:00h
Cijena karte u jednom smjeru: 20,50 BAM
Povratna: 30,80 BAM

SARAJEVO » BUSOVAČA

Autobuska stanica Busovača

Autobuska stanica Busovača

Ponedjeljak @ 10:30h / 14:30h
Utorak @ 10:30h / 14:30h
Srijeda @ 10:30h / 14:30h
Četvrtak @ 10:30h / 14:30h
Petak @ 10:30h / 14:30h
Subota @ 10:30h / 14:30h
Nedjelja @ 10:30h / 14:30h
Cijena karte u jednom smjeru: 8,60 BAM
Povratna: 13,80 BAM

SARAJEVO » CAZIN

Cazin

Cazin

Ponedjeljak @ 15:30h / 22:00h
Utorak @ 15:30h / 22:00h
Srijeda @ 15:30h / 22:00h
Četvrtak @ 15:30h / 22:00h
Petak @ 15:30h / 22:00h
Subota @ 22:00h
Nedjelja @ 22:00h
Cijena karte u jednom smjeru: 42 BAM
Povratna: 63 BAM

SARAJEVO » DONJI VAKUF

Autobuska stanica Donji Vakuf

Autobuska stanica Donji Vakuf

Ponedjeljak @ 7:30h / 9:15h / 10:00h / 13:30h / 14:00h / 15:30h / 17:30h / 19:00h / 22:00h
Utorak @ 7:30h / 9:15h / 10:00h / 13:30h / 14:00h / 15:30h / 17:30h / 19:00h / 22:00h
Srijeda @ 7:30h / 9:15h / 10:00h / 13:30h / 14:00h / 15:30h / 17:30h / 19:00h / 22:00h
Četvrtak @ 7:30h / 9:15h / 10:00h / 13:30h / 14:00h / 15:30h / 17:30h / 19:00h / 22:00h
Petak @ 7:30h / 9:15h / 10:00h / 13:30h / 14:00h / 15:30h / 17:30h / 19:00h / 22:00h
Subota @ 7:30h / 9:15h / 10:00h / 13:30h / 14:00h / 15:30h / 17:30h / 19:00h / 22:00h
Nedjelja @ 7:30h / 9:15h / 10:00h / 13:30h / 14:00h / 15:30h / 17:30h / 19:00h / 22:00h
Cijena karte u jednom smjeru: 19 BAM
Povratna: 28,50 BAM

SARAJEVO » FOJNICA

Fojnica

Fojnica

Ponedjeljak @ 5:30h / 6:30h / 7:30h / 9:30h / 11:30h / 13:30h / 15:30h / 17:30h / 20:00h
Utorak @ 5:30h / 6:30h / 7:30h / 9:30h / 11:30h / 13:30h / 15:30h / 17:30h / 20:00h
Srijeda @ 5:30h / 6:30h / 7:30h / 9:30h / 11:30h / 13:30h / 15:30h / 17:30h / 20:00h
Četvrtak @ 5:30h / 6:30h / 7:30h / 9:30h / 11:30h / 13:30h / 15:30h / 17:30h / 20:00h
Petak @ 5:30h / 6:30h / 7:30h / 9:30h / 11:30h / 13:30h / 15:30h / 17:30h / 20:00h
Subota @ 5:30h / 6:30h / 7:30h / 9:30h / 11:30h / 13:30h / 15:30h / 17:30h / 20:00h
Nedjelja @ 6:30h / 7:30h / 9:30h / 11:30h / 13:30h / 15:30h / 17:30h / 20:00h
Cijena karte u jednom smjeru: 7,50 BAM
Povratna: 12 BAM

SARAJEVO » GORAŽDE

Autobuska stanica Goražde

Autobuska stanica Goražde

Ponedjeljak @ 8:00h / 14:0h / 16:05h
Utorak @ 8:00h / 14:0h / 16:05h
Srijeda @ 8:00h / 14:0h / 16:05h
Četvrtak @ 8:00h / 14:0h / 16:05h
Petak @ 8:00h / 14:0h / 16:05h
Subota @ 8:00h / 14:0h / 16:05h
Nedjelja @ 8:00h / 14:0h / 16:05h
Cijena karte u jednom smjeru: 12 BAM
Povratna: 16 BAM

SARAJEVO » JAJCE

Autobuska stanica Jajce

Autobuska stanica Jajce

Ponedjeljak @ 7:30h / 9:15h / 13:30h / 15:30h / 22:00h
Utorak @ 7:30h / 9:15h / 13:30h / 15:30h / 22:00h
Srijeda @ 7:30h / 9:15h / 13:30h / 15:30h / 22:00h
Četvrtak @ 7:30h / 9:15h / 13:30h / 15:30h / 22:00h
Petak @ 7:30h / 9:15h / 13:30h / 15:30h / 22:00h
Subota @ 7:30h / 9:15h / 13:30h / 15:30h / 22:00h
Nedjelja @ 7:30h / 9:15h / 13:30h / 15:30h / 22:00h
Cijena karte u jednom smjeru: 24 BAM
Povratna: 36 BAM

SARAJEVO » KAKANJ

Autobuska stanica Kakanj

Autobuska stanica Kakanj

Ponedjeljak @ 5:30h / 5:45h / 6:00h / 6:30h / 7:00h / 7:30h / 8:00h / 8:30h / 9:15h / 9:30h / 10:00h / 10:30h / 11:30h / 12:00h / 12:30h / 13:30h / 14:00h / 14:30h / 15:30h / 16:00h / 16:30h / 17:30h / 18:00h / 18:30h / 19:30h / 20:00h / 21:00h / 22:00h
Utorak @ 5:30h / 5:45h / 6:00h / 6:30h / 7:00h / 7:30h / 8:00h / 8:30h / 9:15h / 9:30h / 10:00h / 10:30h / 11:30h / 12:00h / 12:30h / 13:30h / 14:00h / 14:30h / 15:30h / 16:00h / 16:30h / 17:30h / 18:00h / 18:30h / 19:30h / 20:00h / 21:00h / 22:00h
Srijeda @ 5:30h / 5:45h / 6:00h / 6:30h / 7:00h / 7:30h / 8:00h / 8:30h / 9:15h / 9:30h / 10:00h / 10:30h / 11:30h / 12:00h / 12:30h / 13:30h / 14:00h / 14:30h / 15:30h / 16:00h / 16:30h / 17:30h / 18:00h / 18:30h / 19:30h / 20:00h / 21:00h / 22:00h
Četvrtak @ 5:30h / 5:45h / 6:00h / 6:30h / 7:00h / 7:30h / 8:00h / 8:30h / 9:15h / 9:30h / 10:00h / 10:30h / 11:30h / 12:00h / 12:30h / 13:30h / 14:00h / 14:30h / 15:30h / 16:00h / 16:30h / 17:30h / 18:00h / 18:30h / 19:30h / 20:00h / 21:00h / 22:00h
Petak @ 5:30h / 5:45h / 6:00h / 6:30h / 7:00h / 7:30h / 8:00h / 8:30h / 9:15h / 9:30h / 10:00h / 10:30h / 11:30h / 12:00h / 12:30h / 13:30h / 14:00h / 14:30h / 15:30h / 16:00h / 16:30h / 17:30h / 18:00h / 18:30h / 19:30h / 20:00h / 21:00h / 22:00h
Subota @ 5:30h / 5:45h / 6:00h / 6:30h / 7:00h / 7:30h / 8:00h / 8:30h / 9:15h / 9:30h / 10:00h / 10:30h / 11:30h / 12:00h / 12:30h / 13:30h / 14:00h / 14:30h / 15:30h / 16:00h / 16:30h / 17:30h / 18:00h / 18:30h / 19:30h / 20:00h / 21:00h / 22:00h
Nedjelja @ 6:00h / 6:30h / 7:00h / 7:30h / 8:00h / 8:30h / 9:15h / 9:30h / 10:00h / 10:30h / 11:30h / 12:30h / 13:30h / 14:00h / 14:30h / 15:30h / 16:30h / 17:30h / 18:30h / 19:30h / 21:00h / 22:00h
Cijena karte u jednom smjeru: 7,50 BAM
Povratna: 12 BAM

SARAJEVO » KOZARSKA DUBICA

Kozarska Dubica

Kozarska Dubica

Ponedjeljak @ 14:30h
Utorak @ 14:30h
Srijeda @ 14:30h
Četvrtak @ 14:30h
Petak @ 14:30h
Subota @ 14:30h
Nedjelja @ 14:30h
Cijena karte u jednom smjeru: 43,20 BAM
Povratna: 60,50 BAM

SARAJEVO » PRAČA

Prača

Prača

Ponedjeljak @ 7:00h / 16:30h
Utorak @ 7:00h / 16:30h
Srijeda @ 7:00h / 16:30h
Četvrtak @ 7:00h / 16:30h
Petak @ 7:00h / 16:30h
Subota @ 7:00h / 16:30h
Nedjelja @ 7:00h
Cijena karte u jednom smjeru: 7,40 BAM
Povratna: 11,80 BAM

SARAJEVO » PRNJAVOR

Autobuska stanica Prnjavor

Autobuska stanica Prnjavor

Ponedjeljak @ 6:00h
Cijena karte u jednom smjeru: 31.50 BAM
Povratna: 54 BAM
Ponedjeljak @ 14:30h
Cijena karte u jednom smjeru: 25 BAM
Povratna: 39,10 BAM
Utorak @ 6:00h
Cijena karte u jednom smjeru: 31.50 BAM
Povratna: 54 BAM
Utorak @ 14:30h
Cijena karte u jednom smjeru: 25 BAM
Povratna: 39,10 BAM
Srijeda @ 6:00h
Cijena karte u jednom smjeru: 31.50 BAM
Povratna: 54 BAM
Srijeda @ 14:30h
Cijena karte u jednom smjeru: 25 BAM
Povratna: 39,10 BAM
Četvrtak @ 6:00h
Cijena karte u jednom smjeru: 31.50 BAM
Povratna: 54 BAM
Četvrtak @ 14:30h
Cijena karte u jednom smjeru: 25 BAM
Povratna: 39,10 BAM
Petak @ 6:00h
Cijena karte u jednom smjeru: 31.50 BAM
Povratna: 54 BAM
Petak @ 14:30h
Cijena karte u jednom smjeru: 25 BAM
Povratna: 39,10 BAM
Subota @ 6:00h
Cijena karte u jednom smjeru: 31.50 BAM
Povratna: 54 BAM
Subota @ 14:30h
Cijena karte u jednom smjeru: 25 BAM
Povratna: 39,10 BAM
Nedjelja @ 6:00h
Cijena karte u jednom smjeru: 31.50 BAM
Povratna: 54 BAM
Nedjelja @ 14:30h
Cijena karte u jednom smjeru: 25 BAM
Povratna: 39,10 BAM

SARAJEVO » SANSKI MOST

Sanski Most

Sanski Most

Ponedjeljak @ 15:30h
Utorak @ 15:30h
Srijeda @ 15:30h
Četvrtak @ 15:30h
Petak @ 15:30h
Subota @ 15:30h
Nedjelja @ 15:30h
Cijena karte u jednom smjeru: 35 BAM
Povratna: 52,50 BAM

SARAJEVO » SREBRENICA

Autobuska stanica Srebrenica

Autobuska stanica Srebrenica

Ponedjeljak @ 7:10h
Utorak @ 7:10h
Srijeda @ 7:10h
Četvrtak @ 7:10h
Petak @ 7:10h
Subota @ 7:10h
Nedjelja @ 7:10h
Cijena karte u jednom smjeru: 22 BAM
Povratna: 33 BAM

SARAJEVO » SREBRENIK

Autobuska stanica Srebrenik

Autobuska stanica Srebrenik

Ponedjeljak @ 6:30h / 8:30h / 14:00h / 15:35h / 17:00h
Utorak @ 6:30h / 8:30h / 14:00h / 15:35h / 17:00h
Srijeda @ 6:30h / 8:30h / 14:00h / 15:35h / 17:00h
Četvrtak @ 6:30h / 8:30h / 14:00h / 15:35h / 17:00h
Petak @ 6:30h / 8:30h / 14:00h / 15:35h / 17:00h
Subota @ 6:30h / 8:30h / 15:35h / 17:00h
Nedjelja @ 6:30h / 8:30h / 14:00h / 15:35h / 17:00h
Cijena karte u jednom smjeru: 22 BAM
Povratna: 33 BAM

SARAJEVO » STUPARI

Stupari

Stupari

Ponedjeljak @ 6:30h
Utorak @ 6:30h
Srijeda @ 6:30h
Četvrtak @ 6:30h
Petak @ 6:30h
Subota @ 6:30h
Nedjelja @ 6:30h
Cijena karte u jednom smjeru: 13,50 BAM
Povratna: 20,30 BAM

SARAJEVO » TARČIN

Tarčin

Tarčin

Ponedjeljak @ 16:00h
Utorak @ 16:00h
Srijeda @ 16:00h
Četvrtak @ 16:00h
Petak @ 16:00h
Subota @ 16:00h
Nedjelja @ 16:00h
Cijena karte u jednom smjeru: 5 BAM
Povratna: 7,50 BAM

SARAJEVO » TEŠANJ

Autobuska stanica Tešanj

Autobuska stanica Tešanj

Ponedjeljak @ 7:00h
Utorak @ 7:00h
Srijeda @ 7:00h
Četvrtak @ 7:00h
Petak @ 7:00h
Subota @ 7:00h
Nedjelja @ 7:00h
Cijena karte u jednom smjeru: 21 BAM
Povratna: 32 BAM

SARAJEVO » TOMISLAVGRAD

Tomislavgrad

Tomislavgrad

Ponedjeljak @ 16:00h
Utorak @ 16:00h
Srijeda @ 16:00h
Četvrtak @ 16:00h
Petak @ 16:00h
Subota @ 16:00h
Nedjelja @ 16:00h
Cijena karte u jednom smjeru: 28 BAM
Povratna: 42 BAM

SARAJEVO » TRAVNIK

Autobuska stanica Travnik

Autobuska stanica Travnik

Ponedjeljak @ 7:30h / 9:15h / 10:00h / 13:00h / 13:30h / 14:00h / 15:30h / 17:30h / 19:00h / 22:00h
Utorak @ 7:30h / 9:15h / 10:00h / 13:00h / 13:30h / 14:00h / 15:30h / 17:30h / 19:00h / 22:00h
Srijeda @ 7:30h / 9:15h / 10:00h / 13:00h / 13:30h / 14:00h / 15:30h / 17:30h / 19:00h / 22:00h
Četvrtak @ 7:30h / 9:15h / 10:00h / 13:00h / 13:30h / 14:00h / 15:30h / 17:30h / 19:00h / 22:00h
Petak @ 7:30h / 9:15h / 10:00h / 13:00h / 13:30h / 14:00h / 15:30h / 17:30h / 19:00h / 22:00h
Subota @ 7:30h / 9:15h / 10:00h / 13:00h / 13:30h / 14:00h / 15:30h / 17:30h / 19:00h / 22:00h
Nedjelja @ 7:30h / 9:15h / 10:00h / 13:00h / 13:30h / 14:00h / 15:30h / 17:30h / 19:00h / 22:00h
Cijena karte u jednom smjeru: 14 BAM
Povratna: 21 BAM

SARAJEVO » TURBE

Turbe

Turbe

Ponedjeljak @ 7:30h / 10:00h / 13:30h / 14:00h / 15:30h / 17:30h / 19:00h / 22:00h
Utorak @ 7:30h / 10:00h / 13:30h / 14:00h / 15:30h / 17:30h / 19:00h / 22:00h
Srijeda @ 7:30h / 10:00h / 13:30h / 14:00h / 15:30h / 17:30h / 19:00h / 22:00h
Četvrtak @ 7:30h / 10:00h / 13:30h / 14:00h / 15:30h / 17:30h / 19:00h / 22:00h
Petak @ 7:30h / 10:00h / 13:30h / 14:00h / 15:30h / 17:30h / 19:00h / 22:00h
Subota @ 7:30h / 10:00h / 13:30h / 14:00h / 15:30h / 17:30h / 19:00h / 22:00h
Nedjelja @ 7:30h / 10:00h / 13:30h / 14:00h / 15:30h / 17:30h / 19:00h / 22:00h
Cijena karte u jednom smjeru: 15 BAM
Povratna: /

SARAJEVO » TUZLA

Autobuska stanica Tuzla

Autobuska stanica Tuzla

Ponedjeljak @ 5:00h / 6:30h / 8:30h / 9:30h / 10:30h / 11:30h / 12:30h / 13:30h / 14:00h / 15:35h / 17:00h / 18:00h
Utorak @ 5:00h / 6:30h / 8:30h / 9:30h / 10:30h / 11:30h / 12:30h / 13:30h / 14:00h / 15:35h / 17:00h / 18:00h
Srijeda @ 5:00h / 6:30h / 8:30h / 9:30h / 10:30h / 11:30h / 12:30h / 13:30h / 14:00h / 15:35h / 17:00h / 18:00h
Četvrtak @ 5:00h / 6:30h / 8:30h / 9:30h / 10:30h / 11:30h / 12:30h / 13:30h / 14:00h / 15:35h / 17:00h / 18:00h
Petak @ 5:00h / 6:30h / 8:30h / 9:30h / 10:30h / 11:30h / 12:30h / 13:30h / 14:00h / 15:35h / 17:00h / 18:00h
Subota @ 5:00h / 6:30h / 8:30h / 10:30h / 11:30h / 12:30h / 13:30h / 14:00h / 15:35h / 17:00h / 18:00h
Nedjelja @ 5:00h / 6:30h / 8:30h / 10:30h / 11:30h / 12:30h / 13:30h / 14:00h / 15:35h / 17:00h / 18:00h
Cijena karte u jednom smjeru: 19 BAM
Povratna: 28,50 BAM

SARAJEVO » UGLJEVIK

Ugljevik

Ugljevik

Ponedjeljak @ 5:00h
Utorak @ 5:00h
Srijeda @ 5:00h
Četvrtak @ 5:00h
Petak @ 5:00h
Subota @ 5:00h
Nedjelja @ 5:00h
Cijena karte u jednom smjeru: 23 BAM
Povratna: 34,50 BAM

SARAJEVO » VAREŠ

Autobuska stanica Vareš

Autobuska stanica Vareš

Ponedjeljak @ 6:45h / 7:45h / 8:45h / 9:45h / 10:45h / 11:45h / 12:45h / 13:45h / 14:45h / 15:45h / 16:45h / 17:45h / 18:45h / 20:45h
Utorak @ 6:45h / 7:45h / 8:45h / 9:45h / 10:45h / 11:45h / 12:45h / 13:45h / 14:45h / 15:45h / 16:45h / 17:45h / 18:45h / 20:45h
Srijeda @ 6:45h / 7:45h / 8:45h / 9:45h / 10:45h / 11:45h / 12:45h / 13:45h / 14:45h / 15:45h / 16:45h / 17:45h / 18:45h / 20:45h
Četvrtak @ 6:45h / 7:45h / 8:45h / 9:45h / 10:45h / 11:45h / 12:45h / 13:45h / 14:45h / 15:45h / 16:45h / 17:45h / 18:45h / 20:45h
Petak @ 6:45h / 7:45h / 8:45h / 9:45h / 10:45h / 11:45h / 12:45h / 13:45h / 14:45h / 15:45h / 16:45h / 17:45h / 18:45h / 20:45h
Subota @ 6:45h / 7:45h / 8:45h / 9:45h / 10:45h / 11:45h / 12:45h / 13:45h / 14:45h / 15:45h / 16:45h / 17:45h / 18:45h / 20:45h
Nedjelja @ 8:45h / 9:45h / 10:45h / 12:45h / 13:45h / 14:45h / 16:45h / 17:45h / 18:45h / 20:45h
Cijena karte u jednom smjeru: 7,50 BAM
Povratna: 12 BAM

SARAJEVO » VELIKA KLADUŠA

Velika Kladuša

Velika Kladuša

Ponedjeljak @ 15:30h / 22:00h
Utorak @ 15:30h / 22:00h
Srijeda @ 15:30h / 22:00h
Četvrtak @ 15:30h / 22:00h
Petak @ 15:30h / 22:00h
Subota @ 22:00h
Nedjelja @ 22:00h
Cijena karte u jednom smjeru: 47 BAM
Povratna: 70,50 BAM

SARAJEVO » VISOKO

Autobuska stanica Visoko

Autobuska stanica Visoko

Ponedjeljak @ 5:30h / 5:45h / 6:00h / 7:00h / 7:30h / 8:00h / 8:30h / 8:45h / 9:15h / 9:30h / 10:00h / 10:30h / 10:45h / 11:30h / 12:00h / 12:30h / 12:45h / 13:30h / 13:45h / 14:30h / 15:15h / 15:30h / 16:00h / 16:30h / 17:30h / 18:00h / 19:30h / 20:00h / 21:00h / 22:00h
Utorak @ 5:30h / 5:45h / 6:00h / 7:00h / 7:30h / 8:00h / 8:30h / 8:45h / 9:15h / 9:30h / 10:00h / 10:30h / 10:45h / 11:30h / 12:00h / 12:30h / 12:45h / 13:30h / 13:45h / 14:30h / 15:15h / 15:30h / 16:00h / 16:30h / 17:30h / 18:00h / 19:30h / 20:00h / 21:00h / 22:00h
Srijeda @ 5:30h / 5:45h / 6:00h / 7:00h / 7:30h / 8:00h / 8:30h / 8:45h / 9:15h / 9:30h / 10:00h / 10:30h / 10:45h / 11:30h / 12:00h / 12:30h / 12:45h / 13:30h / 13:45h / 14:30h / 15:15h / 15:30h / 16:00h / 16:30h / 17:30h / 18:00h / 19:30h / 20:00h / 21:00h / 22:00h
Četvrtak @ 5:30h / 5:45h / 6:00h / 7:00h / 7:30h / 8:00h / 8:30h / 8:45h / 9:15h / 9:30h / 10:00h / 10:30h / 10:45h / 11:30h / 12:00h / 12:30h / 12:45h / 13:30h / 13:45h / 14:30h / 15:15h / 15:30h / 16:00h / 16:30h / 17:30h / 18:00h / 19:30h / 20:00h / 21:00h / 22:00h
Petak @ 5:30h / 5:45h / 6:00h / 7:00h / 7:30h / 8:00h / 8:30h / 8:45h / 9:15h / 9:30h / 10:00h / 10:30h / 10:45h / 11:30h / 12:00h / 12:30h / 12:45h / 13:30h / 13:45h / 14:30h / 15:15h / 15:30h / 16:00h / 16:30h / 17:30h / 18:00h / 19:30h / 20:00h / 21:00h / 22:00h
Subota @ 5:30h / 5:45h / 6:00h / 7:00h / 7:30h / 8:00h / 8:30h / 8:45h / 9:15h / 9:30h / 10:00h / 10:30h / 10:45h / 11:30h / 12:00h / 12:30h / 12:45h / 13:30h / 13:45h / 14:30h / 15:15h / 15:30h / 16:00h / 16:30h / 17:30h / 18:00h / 19:30h / 20:00h / 21:00h / 22:00h
Nedjelja @ 6:00h / 7:00h / 7:30h / 8:00h / 8:30h / 9:15h / 9:30h / 10:30h / 11:30h / 12:30h / 13:30h / 14:30h / 15:30h / 16:30h / 17:30h / 19:30h / 21:00h / 22:00h
Cijena karte u jednom smjeru: 4,50 BAM
Povratna: 7,20 BAM

SARAJEVO » VITEZ

Vitez

Vitez

Ponedjeljak @ 7:30h / 9:15h / 10:00h / 13:00h / 13:30h / 14:00h / 15:30h / 17:30h / 19:00h / 22:00h
Utorak @ 7:30h / 9:15h / 10:00h / 13:00h / 13:30h / 14:00h / 15:30h / 17:30h / 19:00h / 22:00h
Srijeda @ 7:30h / 9:15h / 10:00h / 13:00h / 13:30h / 14:00h / 15:30h / 17:30h / 19:00h / 22:00h
Četvrtak @ 7:30h / 9:15h / 10:00h / 13:00h / 13:30h / 14:00h / 15:30h / 17:30h / 19:00h / 22:00h
Petak @ 7:30h / 9:15h / 10:00h / 13:00h / 13:30h / 14:00h / 15:30h / 17:30h / 19:00h / 22:00h
Subota @ 7:30h / 9:15h / 10:00h / 13:00h / 13:30h / 14:00h / 15:30h / 17:30h / 19:00h / 22:00h
Nedjelja @ 7:30h / 9:15h / 10:00h / 13:00h / 13:30h / 14:00h / 15:30h / 17:30h / 19:00h / 22:00h
Cijena karte u jednom smjeru: 12,50 BAM
Povratna: 18,80 BAM

SARAJEVO » VLASENICA

Vlasenica

Vlasenica

Ponedjeljak @ 07:10h / 15:30h
Utorak @ 07:10h / 15:30h
Srijeda @ 07:10h / 15:30h
Četvrtak @ 07:10h / 15:30h
Petak @ 07:10h / 15:30h
Subota @ 07:10h / 15:30h
Nedjelja @ 07:10h / 15:30h
Cijena karte u jednom smjeru: 15,50 BAM
Povratna: 23,30 BAM

SARAJEVO » ZENICA

Autobuska stanica Zenica

Autobuska stanica Zenica

Ponedjeljak @ 5:30h / 6:30h / 7:00h / 7:30h / 8:30h / 9:30h / 10:30h / 11:30h / 12:30h / 13:30h / 14:30h / 15:30h / 16:30h / 17:30h / 18:30h / 19:30h / 21:00h
Utorak @ 5:30h / 6:30h / 7:00h / 7:30h / 8:30h / 9:30h / 10:30h / 11:30h / 12:30h / 13:30h / 14:30h / 15:30h / 16:30h / 17:30h / 18:30h / 19:30h / 21:00h
Srijeda @ 5:30h / 6:30h / 7:00h / 7:30h / 8:30h / 9:30h / 10:30h / 11:30h / 12:30h / 13:30h / 14:30h / 15:30h / 16:30h / 17:30h / 18:30h / 19:30h / 21:00h
Četvrtak @ 5:30h / 6:30h / 7:00h / 7:30h / 8:30h / 9:30h / 10:30h / 11:30h / 12:30h / 13:30h / 14:30h / 15:30h / 16:30h / 17:30h / 18:30h / 19:30h / 21:00h
Petak @ 5:30h / 6:30h / 7:00h / 7:30h / 8:30h / 9:30h / 10:30h / 11:30h / 12:30h / 13:30h / 14:30h / 15:30h / 16:30h / 17:30h / 18:30h / 19:30h / 21:00h
Subota @ 5:30h / 6:30h / 7:00h / 7:30h / 8:30h / 9:30h / 10:30h / 11:30h / 12:30h / 13:30h / 14:30h / 15:30h / 16:30h / 17:30h / 18:30h / 19:30h / 21:00h
Nedjelja @ 6:30h / 7:00h / 8:30h / 10:30h / 12:30h / 13:30h / 14:30h / 16:30h / 17:30h / 18:30h / 21:00h
Cijena karte u jednom smjeru: 10,50 BAM
Povratna: 16,80 BAM

SARAJEVO » ZVORNIK

Autobuska stanica Zvornik

Autobuska stanica Zvornik

Ponedjeljak @ 15:30h
Utorak @ 15:30h
Srijeda @ 15:30h
Četvrtak @ 15:30h
Petak @ 15:30h
Subota @ 15:30h
Nedjelja @ 15:30h
Cijena karte u jednom smjeru: 21 BAM
Povratna: 31,50 BAM

SARAJEVO » ŽEPČE

Žepče

Žepče

Ponedjeljak @ 7:00h / 14:30h
Utorak @ 7:00h / 14:30h
Srijeda @ 7:00h / 14:30h
Četvrtak @ 7:00h / 14:30h
Petak @ 7:00h / 14:30h
Subota @ 7:00h / 14:30h
Nedjelja @ 7:00h / 14:30h
Cijena karte u jednom smjeru: 14 BAM
Povratna: 22,40 BAM
JAVNI TRANSPORT

AUTOBUSKA STANICA SARAJEVO

AUTOBUSKA STANICA LUKAVICA

AUTOBUSKA STANICA PALE

Share
« nazad

ČITAJTE » Isak Samokovlija » Kiko Sarajlić » Dario Džamonja » Zuko Džumhur

San ljetne noći u Sarajevu
San ljetne noći u Sarajevu
Sarajevska filharmonija će svom gradu ponuditi lijep poklon 30. marta i 31. marta...
Nikola Vučković u Zvonu
Nikola Vučković u Zvonu
U petak, 10. marta 2017. godine u sarajevskoj galeriji Zvono će od 21 sat biti otvorena...


 Još Sarajevskih novosti » 
Puštena u saobraćaj uspinjača Sarajevo-Trebević
Puštena u saobraćaj uspinjača Sarajevo-Trebević
Svečanosti prisustvovali članovi izvršnog odbora komiteta CK SK BiH Grujo Novaković...
Premijerno prikazano Saraj’vo
Premijerno prikazano Saraj’vo
Kako javljaju sa EFM.BA, premijerom dokumentarnog filma SARAJ’VO, Mustafe Mustafića,...


 Još Susreta i zbivanja » 
Abdulah Skaka: Uloga gradonačelnika u boljem kvalitetu života građana
Abdulah Skaka: Uloga gradonačelnika u boljem kvalitetu života građana
Novoizabrani gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka govori o planovima i projektima...
Petnaest godina sarajevske Disco Gripe
Petnaest godina sarajevske Disco Gripe
U svojoj petnaestoj godini izvođenja, prva ovogodišnja DISCO GRIPA će biti održana...


 Još Sarajevskih razgovora » 
Kino Arena: Bivša kraljica sarajevskih kina
Kino Arena: Bivša kraljica sarajevskih kina
Početkom šezdesetih godina u Sarajevu je bilo desetak kina i sva su bila smještena...
Zoka Ćatić: Sarajevska poema
Zoka Ćatić: Sarajevska poema
Na svoj uvijek poseban i originalan način Zoka Ćatić, glavni i odgovorni urednik...


 Još video sadrzaja » 
Sarajevo u nedjelju s Radnikom u večernjem terminu
Sarajevo u nedjelju s Radnikom u večernjem terminu
U nedjelju, 2. aprila 2017. godine će Fudbalski klub Sarajevo sa bijeljinskim Radnikom...
Navijam za naše
Navijam za naše
Sarajevo je nekad slavilo mnogo više od uspjeha svojih sportskih klubova. Slavilo...


 Još iz sportskog almanaha » 
Sjećanje: Esad Arnautalić
Sjećanje: Esad Arnautalić
Sinoć je u Sarajevu nakon 77. godina života preminuo jedan od naznačajnijih muzičara,...
Sjećanje: Davorin Popović
Sjećanje: Davorin Popović
Pjevačem je sam sebe zvao, obično počinjući svoje priče ‘Slušaj, da ti...


 Još uspomena i sjećanja » 

FELJTONI
» Dnevnik s Pala
» Od Grbavice do Koševa
» Čovjek s mjesecom u pjesmama

Posljednje objave
na SARAJEVO.co.ba

Popularne teme
na SARAJEVO.co.ba


akcija Alija Behmen Banja Luka Baščaršija Baščaršijske noći Beograd BiH Centar (opština) Dario Džamonja Dino Mustafić djeca Dobrinja Dom mladih ekologija Evropa liga Federacija BiH festival film FK Olimpic FK Sarajevo FK Željezničar foto fotografija fudbal gradonačelnik Grbavica Hrvatska Ilidža (opština) Italija izložba JKP GRAS jubilej Jugoslavija Kamerni teatar 55 kanton KK Bosna košarka Kriterion kultura Letu Štuke Marindvor MESS Mina Ćorić mladi Mostar MUP muzika Narodno pozorište Sarajevo navijači Nermin Čengić Njemačka novac Novi Grad (opština) Novo Sarajevo (opština) obnova obrazovanje Olimpijada Opsada Sarajeva policija pomoć Pozorište mladih Sarajevo Premijer liga protest rat reprezentacija saobraćaj Sarajevo Sarajevska filharmonija Sarajevska zima Sarajevski epitaf SARTR SFF sigurnost sjedeća odbojka Skenderija Slovenija SP 2010 Srbija Srebrenica Stari Grad (opština) studenti sud suđenje Svjetsko prvenstvo teatar televizija turizam Tuzla Vedran Puljić video Videoteka Vijećnica Zagreb zdravlje Zenica Zetra zima zločin Zvono žene

NE PROPUSTITE!