Kategorije
Sarajevske novosti

Počela sanacija ulice Josipa Štadlera

U toku je sanacija ulice Josipa Štadlera, na potezu od ulice Edhem Mulabdić do spoja ulice Logavina. Ulica će biti sanirana u dužini od oko 150 metara. Saobraćaj je obustavljen zbog sanacije i asfaltiranja, a završetak radova je planiran 3. aprila 2014. godine. Predviđa se, ukoliko vremenski uslovi budu dozvolili, da bi radovi mogli biti […]

Kategorije
Sarajevske novosti

Počelo postavljanje rukohvata u Starom Gradu

U toku je postavljanje rukohvatnih ograda na području Općine Stari Grad. Obzirom da se radi uglavnom o terenima sa većim nagibom, postavljanje ovih rukohvata će olakšati kretanje građana, a najviše starijih osoba i djece. Trenutno se radi na postavljanju u ulici Za Beglukom na dužini od 6 metara. U sklopu projekta na svim lokacijama će […]