Categories
Izdvojeno Sarajevske znamenitosti

Šuhra, vojnička majka

Predlažem da se u Sarajevu podigne spomenik legendarnoj gradskoj prostitutki Šuhri. Ordinirala je na prostoru prekoputa kasarne ‘Maršal Tito’, između dviju važnih sarajevskih zgrada: Filozofskog fakulteta i Zemaljskog muzeja. Te je dvije sarajevske ljepotice razdvajala ulica Franje Račkoga, a spajao širok i njegovan travnjak pod nadzorom komunalnog preduzeća ‘Park’. Često se na tome travnjaku ispred […]

Categories
Susreti i zbivanja

Mjesec italijanske kulture u BiH 2016

Tokom mjeseca novembra 2016. godine u Sarajevu će biti održano devet događaja u sklopu manifestacije ‘Mjesec italijanske kulture u Bosni i Hercegovini, uključujući i XVI Sedmicu italijanskog jezika pod visokim pokroviteljstvom. Pogledajte program i odaberite nešto za sebe… RAZVOJNI PROJEKTI. ITALIJANSKA KOOPERACIJA U BIH ZA OBNOVU NAKON POPLAVA Izložba Termin: Srijeda, 2. novembar 2016. @ […]

Categories
Susreti i zbivanja

65. godina od osnivanja Filozofskog fakulteta u Sarajevu

Uredbom broj 120 od 14. februara 1950. godine, Vlade Narodne republike Bosne i Hercegovine osnovan je Filozofski fakultet u Sarajevu. Nastavno-naučni proces se u početku odvijao na šest Nastavno-naučnih odsjeka, a danas se nastavno-naučni proces odvija na trinaest nastavno-naučnih odsjeka i dvije katedre. Nastavno–naučni proces se odvija na osnovnim i kombinovanim studijskim grupama koje mogu […]

Categories
Susreti i zbivanja

Javno čitanje Don Kihota na Filozofskom

Španska ambasada u saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, u četvrtak, 23. aprila 2015. godine od 17 sati u malom anfiteataru sarajevskog Filozofskog fakulteta, organizuje javno čitanje vrhunskog djela španske i svjetske književnosti, punog naslova „Oštroumni plemić Don Kihot od Manche“, kojeg je 1605. godine napisao Miguel de Cervantes Saavedra. Ovaj događaj se podudara […]

Categories
Susreti i zbivanja

Sarajevski dani psihologije

Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu je otvoren dvodnevni naučno-stručni skup “Sarajevski dani psihologije”. Drugi Sarajevski dani psihologije se sastoje od zvaničnog programa na kojem će biti prezentirano više od 80 istraživačkih radova. Filozofski fakultet baštini više od 60 godina nastavnog i naučnog rada, a Odsjek za psihologiju, iako jedan od najmlađih, najaktivniji je i najpopularniji […]

Categories
Susreti i zbivanja

Drugi sarajevski dani psihologije

Drugi sarajevski dani psihologije će biti održani 20. i 21. aprila 2012. godine na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Organizator skupa je Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Aktivnosti će podrazumijevati plenarna izlaganja, usmena saopštenja, okrugle stolove, postere i studentsku sekciju. Zainteresovani su pozvani da učestvuju na ovom skupu, a učešće mogu prijaviti na zvaničnoj […]