Categories
Muzička kutija

Deen – In the Disco (2004)

« Bosna i Hercegovina na Eurosongu PBS BiH primjenjuje drugačiji model izbora interpretatora i pjesme za Eurosong 2004. Na osnovu sedam pristiglih prijava obavljeno je žiriranje i u direktnom radio-televizijskom prijenosu objavljeno je ime odabranog kandidata – Fuad Backović Deen. Finalni izbor pjesme predstavnice Bsone i Hercegovine na Eurosongu 2004. godine obavljen je 6. marta […]