Kategorije
Sarajevske novosti

Sarajevo i svijet

Iako je i stvarno i simbolički Sarajevo važna pojava prošlosti i sadašnjosti svijeta, u novijim ideologijski konstruiranim prikazima poricana i skrivana je njegova takva uloga. Svojom pluralnom kulturom koja je preživjela i najteža razaranja Sarajevo je ostalo pologom i zavjetom budućnosti Bosne i Hercegovine i cijelog svijeta. Od 2. do 18. maja 2015. godine najstarija […]

Kategorije
Susreti i zbivanja

Sarajevski dani psihologije

Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu je otvoren dvodnevni naučno-stručni skup “Sarajevski dani psihologije”. Drugi Sarajevski dani psihologije se sastoje od zvaničnog programa na kojem će biti prezentirano više od 80 istraživačkih radova. Filozofski fakultet baštini više od 60 godina nastavnog i naučnog rada, a Odsjek za psihologiju, iako jedan od najmlađih, najaktivniji je i najpopularniji […]

Kategorije
Susreti i zbivanja

Kako unaprijediti ekonomski i društveno-politički položaj žena u Bosni i Hercegovini

Povodom obilježavanja 100 godina Međunarodnog dana žena, Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Udruženje Infohouse i Fondacija CURE organizuju konferenciju “Kako unaprijediti ekonomski i društveno-politički položaj žena u Bosni i Hercegovini”. Konferencija će se održati danas u prostorijama Franjevačkog međunarodnog studentskog centra. Uvodničar će biti Patrick S. Moon, ambasador SAD u Bosni i Hercegovini.

Kategorije
Sarajevske novosti

Religija i školovanje u otvorenom društvu

Fond otvoreno druÅ¡tvo Bosna i Hercegovina organizuje konferenciju na temu “Religija i Å¡kolovanje u otvorenom druÅ¡tvu: Preispitivanje religijskog obrazovanja u Bosni i Hercegovini” koja će se održati 28. oktobra 2009. godine u hotelu Europe u Sarajevu. Cilj konferencije je predstaviti rezultate istraživanja koja propituju postojeće modele religijskog obrazovanja u javnim Å¡kolama u BiH, i pokrenuti […]

Kategorije
Sarajevske novosti

Maloljetničku delinkvenciju riješiti na nivou BiH

Parlament BiH kao najviÅ¡a zakonodavna institucija treba da naÄ‘e modus za rjeÅ¡avanje pitanja maloljetničke delinkvencije na nivou BiH, preporuka je Ministarske konferencije o provoÄ‘enju Strategije protiv maloljetničkog prestupniÅ¡tva u BiH, koja je održana u Sarajevu. Zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Slavko Marin rekao je da će Koordinaciono tijelo za implementaciju ove strategije […]

Kategorije
Sarajevske novosti

Konferencija o zaštiti intelektualnog vlasništva

U Sarajevu će u ponedjeljak biti održana Konferencija o zaÅ¡titi intelektualnog vlasniÅ¡tva, a dobrodoÅ¡licu tužiocima, pripadnicima agencija za provoÄ‘enje zakona i poslovnim predstavnici iz cijelog Balkana na svečanom otvaranju poželjeće ambasador SAD u BiH Charles English. U saopÅ¡tenju Američke ambasade se navodi da je zaÅ¡tita intelektualnog vlasniÅ¡tva od ključnog značaja za tehnoloÅ¡ke inovacije, ekonomski rast […]

Kategorije
Sarajevske novosti

3. susret vrhunskih stučnjaka i menadžera IKT inovacija u BiH

Microsoft BiH, po treći put u Bosni i Hercegovini, organizuje jednodnevnu konferenciju pod nazivom „Innovation Forum“. Riječ je o specijalnoj prezentaciji za bosanskohercegovačke vladine institucije, privrednike i medije na kojoj ćete biti u prilici da saznate sve o inovacijama na polju informacionih tehnologija sistema te mogućim odgovorima koje IKT inovacije, kao sredstva za unaprijeÄ‘enje poslovanja, […]

Kategorije
Sarajevske novosti

Ekonomsko osnaženje u prevenciji trgovine ženama

U Sarajevu se održava regionalna konferencija “Ekonomsko osnaženje u prevenciji trgovine ženama”. Na konferenciji će biti predstavljeni projekti čiji su osnovni ciljevi jačanje lokalnih kapaciteta u borbi protiv trgovine ljudima. Projekat se pored Bosne i Hercegovine primjenjuje i u Moldaviji. Već krajem 19. vijeka problem trgovine ženama i djevojčicama u cilju prostitucije postao je javan. […]

Kategorije
Sarajevske novosti

Tamo gdje mir počinje: Ključna uloga obrazovanja za trajni mir

Danas je u Sarajevu počela trodnevna MeÄ‘unarodna konferencija “Tamo gdje mir počinje: ključna uloga obrazovanja za trajni mir”, koja se održava od 11. do 13. marta 2009. godine. Konfferencija se održava pod pokroviteljstvom predsjedavajućeg PredsjedniÅ¡tva BiH NebojÅ¡e Radmanovića, i predstavlja zavrÅ¡ni dogaÄ‘aj jednogodiÅ¡nje globalne debate “Obrazovanje i mir”, koju su organizovale “Save the Children” organizacije […]

Kategorije
Sarajevske novosti

Regionalna konferencija 2009 – Evropska godina Balkana?

U Sarajevu će sutra biti održana regionalna konferencija o važnosti 2009. godine za integraciju BiH i ostalih zemalja zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Učesnici konferencije upozorit će bh. vlasti na evidentno kaÅ¡njenje u procesu evropskih integracija, u odnosu na zemlje okruženja, te njene predstavnike podsjetiti na obaveze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SAA), Evropskog […]

Kategorije
Sarajevske novosti

Međunarodna gasna konferencija jugoistočne Evrope

“Uloga prirodnog gasa u regionu jugoistočne Evrope u narednom desetljeću”, tema je 4. meÄ‘unarodne gasne konferencije jugoistočne Evrope koja je danas u Sarajevu okupila oko 250 učesnika. “Cilj konferencije je da se razmijene informacije o aktuelnim projektima u izgradnji transportnih kapaciteta u zemljama regiona te da se tjeÅ¡njom saradnjom subjekata gasne privrede ostvare pretpostavke za […]

Kategorije
Sarajevske novosti

Od ekonomske tranzicije do evropske integracije

Njemačko druÅ¡tvo za tehničku saradnju organiziralo je, u ime njemačkog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj,dvodnevnu regionalnu konferenciju u Sarajevu na temu kako jugoistočna Evropa može iskoristiti pouke iz procesa tranzicije tokom 90-ih radi suočavanja s izazovima u procesu evropskih integracija. Konferencija pod nazivom “Od ekonomske tranzicije do evropske integracije: Dva desetljeća promjena u jugoistočnoj […]