Kategorije
Izdvojeno

Nermin Čengić: Najveseliji i najtužniji ljudi

Sve mi se čini da nam ovi ‘naciljani’ datumi služe da ‘legitimno’ pobjegnemo od definitivnog rješavanja problema, bacajući ih na dugogodišnju odloženu aktivnost traženja izgovora, zbog čega se problemi u međuvremenu modificiraju i postaju zaista neriješivi. Ali, mi smo, eto, takvi. Samo ljudi. Spremni da jedan dan kažemo i pokažemo kako smo divni, krasni i […]

Kategorije
Sarajevske novosti

Priručnik o nacionalnim manjinama u BiH

OSCE u BiH je jučer promovisao Priručnik za učenike i prateći Metodičkog priručnika za nastavnike – prvog seta materijala za podučavanje o temi kulture, porijekla i tradicije 17 nacionalnih manjina koje žive u Bosni i Hercegovini. Materijal za nastavnike je nastao saradnjom Ministarstva civilnih poslova BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstva obrazovanja […]