Kategorije
Susreti i zbivanja

Dani otvorenih vrata Saburine kuće

Od 13. do 17. augusta 2018. godine će biti održana manifestacija DANI OTVORENIH VRATA SABURINE KUĆE, kada će svi zainteresovani moći posjetiti Saburinu kuću u ulici Saburina broj 6 u terminu od 9 do 16 sati, te se upoznati sa njenim nastankom i historijatom kroz obilazak kuće sa kustosom. Posjetioci će biti u prilici upoznati […]

Kategorije
Sarajevske novosti

Saburina škola iznjedrila mnoge talente

Kroz školske hodnike svake škole hodaju talentovana djeca koja nerijetko postanu vrhunski matematičari, inžinjeri, sportisti, muzičari… Jedna od takvih škola je i kultna sarajevska Osnovna škola Saburina koja je svijetu dala veliki broj poznatih ličnosti. Saburina škola je smještena je u Starom Gradu, iznad Kovača, u mahali koja također nosi naziv stare sarajevske porodice Sabura, […]

Kategorije
Sarajevske novosti

Saburina kuća će biti detaljno obnovljena

Nakon obnove Saburina kuća će biti korištena kao polujavni objekat za potrebe Općine Stari Grad. Završena je projektna dokumentacija za obnovu Saburine kuće, koja je proglašena nacionalnim spomenikom BiH 2006. godine i predstavlja jedan od rijetkih sačuvanih primjera stambene arhitekture osmanskog perioda u Sarajevu. Slijedi upućivanje zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, […]