Postavljeni novi info panoi u Starom gradu

Na četiri lokacije u Starom Gradu postavljeni su novi info panoi koji upućuju turiste na gastro ponudu Starog Grada, baščaršijske rukotvorine, kulturne događaje, te prikazuju sadržaje panoa iz prve generacije koji obuhvataju kulturno-historijsko naslijeđe. Zasad su panoi bez sadržaja koji su najavljeni jer je preostalo da se urade još neke finese, kao što su fotografije […]

Kategorije
Sarajevske novosti

Okončana sanacija Šeher-ćehajine ćuprije

Sanacija Šeher-ćehajine ćuprije je okončana, a s obje strane mosta postavljene su kamene ćursije (branici) kako bi se spriječio prolazak automobila, što je bio i jedan od razloga urušavanja ćuprije. Sanacija Šeher-ćehajine ćuprije, jednog od nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, podrazumijevala je postavljanje nove hidroizloacije koja će onemogućiti ulazak vode u kamene blokove i pucanje […]

Kategorije
Sarajevske novosti

U toku je sanacija Šeher-ćehajine ćuprije

Započeta je sanacija desne strane Šeher-ćehajine ćuprije do Inat kuće, koja bi trebala biti okončana polovinom septembra ove godine. Lijeva strana mosta je sanirana i na nju je postavljena nova hidroizlozacija, kameni blokovi i ograda. Na desnoj strani mosta, kao i na dijelu čija je sanacija okončana, biće postavljena nova hidroizloazcija koja će onemogućiti ulazak […]