Projekati i volontiranje za mlade

Pogled na Vijećnicu

Mladi nezaposleni ljudi sa područja općine Stari Grad, koji žele učestvovati u projektu „Zajedno za Općinu“, mogu svoje ideje s projektnim prijedlogom prijaviti do 30. novembra 2015. godine.

Pogled na Vijećnicu
Pogled na Vijećnicu

Radi se o projektu kojim Općina Stari Grad želi da afirmiše mlade da doprinesu razvoju svoje lokalne zajednice, ali i steknu prvo zaposlenje, a projekat je osmišljen tako da mladi ljudi sa idejom apliciraju s projektnim prijedlogom i uz pomoć i podršku Općine ga i realizuju. Istovremeno će im biti omogućen plaćen volonterski staž u Općini Stari Grad u trajanju od godinu dana.
Oblasti koje su definisane u Javnom pozivu i smjernice za pripremu projekata odnose se na:
Turizam i kultura: razvoj i obogaćivanje turističkih i kulturnih sadržaja u Općini Stari Grad,
Zaštita životne sredine: aktivnosti koje rješavaju konkretne probleme u lokalnoj zajednici, te edukacija i podizanje svijesti o zaštiti životne sredine;
Socijalna zaštita: podrška projektima usmjerenim ka pomoći socijalno-ugroženim grupama, te razvoju socijalnih usluga u zajednici.
Za više informacija pozovite Sektor za lokalni razvoj Općine Stari Grad Sarajevo na broj telefona 033 282 375. Krajnji rok za predaju projektnih prijedloga je 30. novembar, 2015. godine do 14 sati.

Nove klupe na Baščaršijskom trgu

Popločavanje Baščaršijskog trga (Sarajevo, novembar 2015)

Klupe će se nalaziti iznad Sebilja, s lijeve i desne strane, uz ulicu Mula Mustafe Bašeskije.

Popločavanje Baščaršijskog trga (Sarajevo, novembar 2015)
Popločavanje Baščaršijskog trga (Sarajevo, novembar 2015)

Završeni su svi radovi na vodovodnoj mreži koja je postavljena na Baščaršijskom trgu, dok je preostalo još spajanje dva šahta na fekalni vod.
To su dva šahta uz trotoar na ulici Mula Mustafe Bašeskije, a preostalo je još i da se ugrade dva sa desne strane Sebilja.

Popločavanje Baščaršijskog trga (Sarajevo, novembar 2015)
Popločavanje Baščaršijskog trga (Sarajevo, novembar 2015)
Popločavanje Baščaršijskog trga (Sarajevo, novembar 2015)
Popločavanje Baščaršijskog trga (Sarajevo, novembar 2015)

Betonirano je 80 posto ukupne površine trga, većina lijeve strane je popločana, a desna strana trga popločana je do ulice Kazandžiluk. Radovi se odvijaju prema zadatoj dinamici.
Po završetku popločavanja na Baščaršijskom trgu će biti postavljene i dvije kamene klupe na kojima će se nalaziti uklesani grbovi Općina Osmangazi i Stari Grad koje su finansirale radove, te implementatora i izvođača radova.

Popločavanje Baščaršijskog trga (Sarajevo, novembar 2015)
Popločavanje Baščaršijskog trga (Sarajevo, novembar 2015)
Popločavanje Baščaršijskog trga (Sarajevo, novembar 2015)
Popločavanje Baščaršijskog trga (Sarajevo, novembar 2015)

Klupe će se nalaziti iznad Sebilja, s lijeve i desne strane, uz ulicu Mula Mustafe Bašeskije.

Foto: Štrosmajerova konačno prodisala

Štrosmajerova konačno pročepljena (Sarajevo, 16. septembar 2015)

Uklanjanje ljetnih bašti vlasnicima ugostiteljskih objekata je zahtjevano u augustu ove godine, a krajnji rok da vlasnici to sami urade je bio 15. septembar 2015.

Štrosmajerova konačno pročepljena (Sarajevo, 16. septembar 2015)
Štrosmajerova konačno pročepljena (Sarajevo, 16. septembar 2015)

Oni koji su mislili da za svog života neće imati priliku vidjeti Štrosmajerovu ulicu u cijelosti sada mogu odahnuti. Naime, Služba za komunalne i inspekcijske poslove općine Stari Grad je uklonila sve ljetne bašte i tende u ovoj ulici, kao i ulicama Ferhadija, Trg fra Grge Martića, Zelenih beretki i Muvekita.

Štrosmajerova konačno pročepljena (Sarajevo, 16. septembar 2015)
Štrosmajerova konačno pročepljena (Sarajevo, 16. septembar 2015)

Danas su vlasnicima uručena rješenja o prestanku prava na privremeno korištenje javnih površina u svrhu postavljanja ljetnih bašti jer se nisu pridržavali odredbi navedenih u rješenjima i koristili su površinu izvan utvrđenih gabarita, što je naročito bilo izraženo u ulicama Štrosmajerova i Ferhadija.

Sarajevo i svijet

Stari grad Sarajevo

Iako je i stvarno i simbolički Sarajevo važna pojava prošlosti i sadašnjosti svijeta, u novijim ideologijski konstruiranim prikazima poricana i skrivana je njegova takva uloga. Svojom pluralnom kulturom koja je preživjela i najteža razaranja Sarajevo je ostalo pologom i zavjetom budućnosti Bosne i Hercegovine i cijelog svijeta.

Stari grad Sarajevo
Stari grad Sarajevo

Od 2. do 18. maja 2015. godine najstarija sarajevska općina će obilježiti Dane Općine Stari Grad. U sklopu obilježavanja Dana Općine Stari Grad biće organizovane brojne manifestacije. Svečana sjednica Općinskog vijeća Stari Grad najavljena je za 4. maja 2015. godine od 14 sati, a isti dan će biti potpisan i Sporazum o saradnji sa Gradom Makarska, kao i 4. sektorom rumunskogk Grada Bukurešt, nakon čega će svečano biti otvoren arheološki park At-mejdan.

At-mejdan (Sarajevo, 21. april 2015, foto: Mina Ćorić)
At-mejdan (Sarajevo, 21. april 2015, foto: Mina Ćorić)

U okviru Programa obilježavanja Dana Općine, a u organizaciji Općine Stari Grad i Međunarodnog foruma Bosna, od 3. do 5. maja 2015. godine će biti održana Međunarodna konferencija „Sarajevo i svijet“. Na konferenciji će biti riječi o tome kakva je uloga Sarajeva u bosanskoj politici, kulturi i ekonomiji, o čemu će govoriti 40 naučnika iz zemlje i svijeta.

Program konferencije

Otvoreni razgovor na temu “Sarajevo u književnim vidicima Dževada Karahasana”
Datum: 3. maj 2015 @ 19:00h
Lokacija: Dom oružanih snaga

Prvi naučni skup “Sarajevo i svijet”
Datum: 4. maj 2015 @ 09:30h
Lokacija: Hotel Europa

Otvoreni razgovor na temu “Sarajevo u likovnim vidicima Safeta Zeca”
Datum: 5. maj 2015 @ 11:00h
Lokacija: Atelje Safeta Zeca

Foto: Izvorište Klanice

Predio izvorišta Klanice (Sarajevo, 22. april 2015)

Pogledajte netaknuti predio izvorišta Klanice u opštini Stari Grad možda i posljednji put, obzirom da bi na ovom području uskoro mogla početi izgradnja vodovoda za naselja na Nahorevu.

Predio izvorišta Klanice (Sarajevo, 22. april 2015)
Predio izvorišta Klanice (Sarajevo, 22. april 2015)
Predio izvorišta Klanice (Sarajevo, 22. april 2015)
Predio izvorišta Klanice (Sarajevo, 22. april 2015)
Predio izvorišta Klanice (Sarajevo, 22. april 2015)
Predio izvorišta Klanice (Sarajevo, 22. april 2015)
Predio izvorišta Klanice (Sarajevo, 22. april 2015)
Predio izvorišta Klanice (Sarajevo, 22. april 2015)
Predio izvorišta Klanice (Sarajevo, 22. april 2015)
Predio izvorišta Klanice (Sarajevo, 22. april 2015)
Predio izvorišta Klanice (Sarajevo, 22. april 2015)
Predio izvorišta Klanice (Sarajevo, 22. april 2015)
Predio izvorišta Klanice (Sarajevo, 22. april 2015)
Predio izvorišta Klanice (Sarajevo, 22. april 2015)

Logavina dobila Centar za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju

Centar za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju u Logavinoj

Radovi na preuređivanju prostorija su podrazumijevali izgradnju novog ulaza, prilagođavanje prostorija, te kompletno uređenje.

Centar za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju u Logavinoj
Centar za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju u Logavinoj

U starogradskoj mjesnoj zajednici Logavina otvoren je Centar za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju. Stavljanje u funkciju Centra smještenog u Domu kulture Logavina uveliko se smanjuju gužve, a građanima pruža adekvatna uslugu.

Uređenje Centra za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju u Logavinoj
Uređenje Centra za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju u Logavinoj

Pored Centra za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju, u Domu kulture Logavina, nalazi se i Mjesna zajednica Logavina, te Velika sala koju po potrebi koriste različita udruženja, Savjet mjesne zajednice i drugi.

Počinje druga faza radova u arheološkom parku At mejdan

Arheološki park At mejdan

U ponedjeljak, 13. oktobra 2014. godine, kreće nastavak radova na konzervaciji i restauraciji dijela arheološkog lokaliteta ‘At mejdan’ u starogradskom dijelu Sarajeva.

Arheološki park At mejdan
Arheološki park At mejdan

Prva faza radova na ovom arheološkom području izvedena je 2012. i 2013. godine, a podrazumijevala je arheološka iskopavanja, sanaciju, restauraciju, te instalacionine radove. U drugoj fazi će biti urađeno otkrivanje harema sa kompletnim grobnim mjestima, te konzervacija i sanacija ostataka Bakr-babine džamije. U ovoj fazi radova, koja će trajati će 45 dana, biće urađen i most koji će se pružati iz pravca ulice Hamdije Kreševljakovića prema ulazu u harem džamije. Most će imati posebnu iluminaciju (rasvjetu) kako bi se omogućila i noćna prezentacija arheološkog parka. Most će biti u kombinaciji čelika i drveta.

Arheološki park At mejdan
Arheološki park At mejdan

Na zapadnom dijelu At mejdana Hadži Alija Bakr-baba je 1544. godine sagradio džamiju, a na zapadnom dijelu harema i mekteb. U pisanim izvorima džamija se prvi put spominje 1565. godine, a ubrajala se u veće i ljepše džamije u gradu. Džamija je prvi put izgorjela 1697. godine, a oko 1700. godine je na njenom mjestu sagrađena nova koja je, također, ubrzo zapaljena, ali su je stanovnici mahale obnovili. Sa istočne strane džamije, uz harem, 1741/42. godine sagrađena je medresa, a preko puta medrese i Bakr-babine džamije sagrađena je biblioteka. Neposredno nakon uspostavljanja austrougarske uprave, 1878. godine džamija je pretvorena u vojno skladište. Definitivno je porušena, zajedno sa munarom, 1895. godine. Iste godine je porušena i zgrada Bakr-babinog mekteba, a dvije godine kasnije i biblioteka.

Stanje na poplavljenim područjima Kantona Sarajevo

Miljacka (Sarajevo, 14. maj 2014)

Tokom noći će na terenu i dalje biti angažovane ekipe Kantonalne uprave civilne zaštite i općinskih službi civilne zaštite, te pripadnici PVJ Kantona Sarajevo i pripadnici DVD.

Miljacka (Sarajevo, 14. maj 2014)
Miljacka (Sarajevo, 14. maj 2014)

Prema informacijama dobijenim do 19 sati iz općinskih centara Civilne zaštite, kao i drugih subjekata iz osmatračke mreže, stanje na području Kantona Sarajevo uzrokovano kišnim padavinama je slijedeće:

Općina Ilidža

Područje zahvaćeno poplavom: područje općine Ilidža – MZ Rakovica – Rakovička
cesta, MZ Blažuj – Vlakovo, Plantaže, Stara pruga, MZ Osjek – ulice Karamušići,
Rate Dugonjića, Bratunačka cesta i Hendekuša, MZ Otes – ulice Senada Fazlića,
Mlinište, Čitlučka i Trg Oteškog bataljona, MZ Stup – ulice Začardak i Uglješe
Uzelca.

Poplavom je zahvaćena velika površina:
– Ulica Senada Fazlića poplavljeno je – 40 kuća,
– Ulice Mlinište i Čitlučka – 20 kuća,
– Ulica Karamušići – 20 kuća,
– Ulica Rate Dugonjića – 7 kuća,
– Ulica Bratunačka cesta – 8 kuća,
– Ulica Hendekuša – 7 kuća,
– Ulice Rakovička cesta, Plantaže, Stara pruga oko 50 kuća.

Poplavljeni su i novi most na ulazu u Rakovicu, pješački most na rijeci Zujevini kod ulice Karamušići, te most na rijeci Dobrinji naselje Stup. Poplavljena je putna komunikacija prema groblju Vlakovo u dužini od 1.200 metara, putna komunikacija kod poljoprivrednog dobra između naselja Osijek i Doglodi u dužini od 300 metara. Nije bilo povrijeđenih, nestalih, niti smrtno stradalih. Materijalna šteta još nije utvrđena.

Vodostaji na rijekama Bosna, Željeznica, Zujevina, Kasindolski potok, Dobrinja, Rakovički potok i dalje su vrlo visoki, a negdje je došlo i do izlijevanja te su preduzete redovne mjere odbrane od poplave.

U cilju ublažavanja/sanacije posljedica poplave angažovana je Služba civilne zaštite općine Ilidža. Radi se na pravljenju nasipa i pročepljavanju prolaza ispod mostova. Izvršena je dostava vreća sa pijeskom na više lokacija i podijeljena građanima koji se sami organizuju. Upućen je zahtjev Federalnoj upravi CZ za nabavku i dostavljanje 100 komada gumenih čizama, 2.000 vreća za pijesak i agregat.

Općina Novi Grad

Rijeka Bosna plavi područje od Bojnika do Reljeva, uključujući Dobroševiće i Rajlovac. U Rajlovcu su poplavljeni svi privredni objekti i oko 30 stambenih objekata. U Zabrđu je potok Lepenica poplavio nizijske dijelove naselja. Dvije kuće su ugrožene, od kojih je iz jedne porodica iseljena na sprat. Obavljena je evakuacija uposlenika iz jedne poslovne zgrade u Rajlovcu. U evakuaciji su učestvovali pripadnici PVJ Sarajevo i pripadnici oružanih snaga BiH. U Nedžarićima (kod Katoličkog školskog centra) i u Briješću je riješen problem izlijevanja rijeke Dobrinje, koja se izlijevala zbog začepljenja korita.

Gorska služba spašavanja KS – Stanica Sarajevom, danas je u 18:12 sati intervenisala na području Rajlovca, prilikom čega je evakuisana jedna porodica kineskih državljana, koji su se vozilom zaglavili u poplavljenom području.

Općina Vogošća

Izlijevanjem potoka su poplavljeni lokalni putevi u naseljima Gora, Svrake, Poturovići, Hotonj, Kobilja Glava, Ugorsko. Aktivirana su tri klizišta u naseljima Tihovići, Dreskovača i Poturovići. Od većih vodotoka došlo je do izlijevanja Jošaničkog potoka, Ljubine i Bosne, pri čemu je poplavljeno više stambenih i pomoćnih objekata (još nema zbirnih podataka o ukupnom broju poplavljenih objekata). U dva slučaja je izvršena preventivna evakuacija, zbog bolesti, iz naselja Gora i Svrake.

U 18 sati je održana sjednica Opštinskog štaba Civilne zaštite i Načelniku općine je predloženo proglašenje stanja prirodne nesreće.

Općina Centar

Provodeći preventivne mjere zaštite napravljen je nasip od 200 vreća sa pijeskom
na lokaciji mosta Drvenija.

Općina Novo Sarajevo

Došlo je do odrona zemlje na saobraćajnici Gornji Pofalići – Bušće, zbog čega je nemoguće saobraćanje vozilima.

Općina Stari Grad

Rijeka Mošćanica se izlila iz korita, nema ugroženih objekata, Opštinska služba Civilne zaštite je angažovala DVD Vratnik na punjenju vreća sa pijeskom, oko 100 vreća je preventivno postavljeno kod ‘Inat kuće’. Trenutno stanje nije kritično.

Općina Hadžići

Uslijed obilnih padavina došlo je do izlijevanja potoka i bujiĉnih voda, te klizanja i odrona zemljišta na lokacijama:
– izlijevanje vode na saobraćajnicu Hadžići-Igman u Igmanskoj ulici u Hadžićima,
– izlijevanje vode na putu Hadžići-Drozgometva u naselju Vranĉići (propust kod raskršća) za Vranĉiće,
– izlijevanje vode na lokalni put u naselju Grivići,
– izlijevanje vode u naselju Binježevo (potok Molotina) ugroženo više kuća i pratećih objekata,
– izlijevanje vode na magistralni put M17 kod Kaparola u Binježevo br. 1.,
– izlijevanje vode iz korita u Drozgometvi naselje Luka,
– izlijevanja vode oko više stambenih objekata u naselju Resnik,
– plavljenja djela pogona u TRZ Hadžići,
– plavljenja podrumskih prostorija u jednom stambenom objektu u ul. Donji Hadžićibr. 69.,
– izlijevanje kanalizacije u naselju Miševići kod skladišta MUP-a, poplavljeno nekoliko pratećih objekata,
– klizanje zemljišta u naselju Binježevo-Potkraj, ugrožena jedna kuća,
– klizanja tla ul. Miševići do br. 56. (ulaz kod Kerametala), ugrožene tri kuće,
– klizanja tla (odron dijela puta) na lokalnom putu Hadžići-Košćan,
– odron škarpe na putu u Drozgometvi – Selimovići (kod Petitora).

Trenutno stanje nije kritično.

Općina Ilijaš

Podzemne vode u Starom Ilijašu ugrožavaju jednu kuću, angažovana je mašina na kopanju odvodnog kanala. U Donjoj Bioĉi je došlo do klizanja terena i odrona zemlje na put, te je angažovana mašina na rašĉišćavanju putne komunikacije. Rijeka Ljubina se izlila iz korita, ali nema ugroženih objekata. Trenutno stanje nije kritično.

Općina Trnovo

Nema porasta vodostaja na brani Bogatići niti potrebe za dizanjem brane. Na autoputu M-18 Sarajevo – Foĉa u blizini brane Bogatići oštećenje kolovoza zbog čega je zabranjen saobraćaj vozilima preko 3 tone. U selu Graĉanici rijeka Krsinja se izlila na kolovoz. Trenutno nema opasnosti od izlijevanje rijeka Željeznice i Rakitnice iz korita.

Šahovski turnir za osnovce

Mali šahisti

U subotu 26. aprila 2014. godine, u auli Velike sale Općine Stari Grad od 10 sati će biti održan šahovski kadetski turnir.

Mali šahisti
Mali šahisti

Na turniru će učestvovati šest ekipa učenika iz starogradskih osnovnih škola. Igraće na četiri ploče, a tri prvoplasirane ekipe će biti nagrađene peharima i medaljama, dok će ostale ekipe dobiti diplome.

Proširenje Kovača

Proširenje donjeg dijela ulice Kovači odvija se planiranom dinamikom

Radovi na Kovačima (Sarajevo, 18. april 2014)
Radovi na Kovačima (Sarajevo, 18. april 2014)

U sklopu projekta proširenja dijela ulice Kovači će biti proširen donji dio ulice Kovači zajedno sa kolovoznom krivinom, do ulaza na plato, uz prelaganje trotoara.

Radovi na Kovačima (Sarajevo, 18. april 2014)
Radovi na Kovačima (Sarajevo, 18. april 2014)

U toku je proširenje kolovoza, te zamjena telefonskih instalacija, nakon čega će uslijediti nastavak proširenja ulice. Sanacijom ulice će biti uveliko olakšan prolaz građanima i automobilima.

Besplatna škola plivanja za starogradske osnovce

Škola plivanja na Olimpijskom bazenu Otoka

Na Olimpijskom bazenu Otoka početkom sedmice je počela besplatna škola plivanja za starogradske osnovce.

Škola plivanja na Olimpijskom bazenu Otoka
Škola plivanja na Olimpijskom bazenu Otoka

Ove godine školu plivanja će pohađati 178 učenika četvrtih razreda svih šest starogradskih osnovnih škola. Škola plivanja za prvu grupu polaznika počela je u ponedjeljak, 14. aprila i trajat će do 25. aprila 2014. godine. U prvoj grupi je 89 osnovaca iz OŠ ‘Hamdija Kreševljaković’, OŠ ‘Mula-Mustafa Bašeskija’ i OŠ ‘Saburina’. Obuka za drugu grupu od 89 osnovaca iz OŠ ‘Vrhbosna’, OŠ ‘Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković’ i OŠ ‘Edhem Mulabdić’ će biti organizovana od 5. do 16. maja 2014. godine.

Trebević bi mogao postati zaštićeni pejzaž

Vlada Kantona Sarajevo utvrdila Prijedlog zakona o proglašenju Zaštićenog pejzaža Trebević.

Trebević
Trebević

Zaštićena područja

Uz ovaj zakon, Vlada je na svojoj 54. redovnoj sjednici Vlada Kantona Sarajevo usvojila i Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja kojom će se, donešenjem Zakona o proglašenju područja Trebević zaštićenim pejzažem, djelatnost Ustanove proširiti i na ovo zaštićeno područje.

Oba dokumenta su proslijeđena u skupštinsku proceduru kako bi o njima zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo na jednoj od narednih sjednica vodili raspravu te ih donijeli.

Urbano područje Sarajevo

Na istoj sjednici je usvojen i Prijedlog odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana Grada Sarajeva za urbano područje Sarajevo za period od 1986. do 2015. godine sa Prijedlogom odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Urbanističkog plana Grada Sarajeva za urbano područje Sarajevo za isti period.

Ovim izmjenama i dopunama Plana će se omogućiti da dionice Južne longitudinalne i I transverzale zadrže osnovnu trasu iz važećeg Urbanističkog plana, uz poboljšanje geometrije saobraćajnice, te obezbijeđenje punog profila umjesto razdvojenih kolovoza na dijelu Južne longitudinalne, tačnije kod zgrade u ulici Grbavička od broja 62 do broja 68.

Ovo tehničko rješenje zahtjeva uklanjanje postojećeg stambenog objekta i uklanjanje privremenih poslovnih objekata u ulici Zvornička. Prijedlog će biti upućen zastupnicima Skupštine KS na razmatranje i donošenje.

Bolesti ovisnosti

Članovi Vlade su usvojili i Prijedlog odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo.

Obzirom da je Skupština Kantona Sarajevo ranije donijela odluku o osnivanju Zavoda za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo, koji će nastaviti poslovati pod nazivom Javna ustanova Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo, bilo je neophodno izvršiti preuzimanje osnivačkih prava i usklađivanje organizacije rada Zavoda sa odredbama Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

Usljed potrebe za preuzimanjem Zavoda kao specijalizirane zdravstveno-socijalne ustanove koja se bavi prevencijom, liječenjem i rehabilitacijom ovisnika na području Kantona Sarajevo, neophodno je i da Skupština Kanton Sarajevo donese ovu odluku.

Nerješivost statusa ruševine na Katedrali

Zgrada stambeno-poslovnog objekta ‘Feroelektro’, koji se nalazi u neposrednoj blizini sarajevske Katedrale, koja je uništena za vrijeme opsade Sarajeva, ni do danas nije obnovljena, te stoji kao jedan od razrušenih objekata što posjeća na ratna razaranja Sarajeva.

Razrušena zgrada 'Feroelektro' u centru Sarajeva
Razrušena zgrada ‘Feroelektro’ skoro dvije decenije predstavlja ruglo u strogom centru Sarajeva
Informacija o aktivnostima u vezi s rješavanjem statusa te zgrade u ulici Mula Mustafe Bašeskije 16 biće razmatrana na današnjoj sjednici Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo. Raspravu o pitanju statusa zgrade ‘Feroelektro’ predložio je općinski načelnik na sjednici Kolegija 9. januara. Vrlo je vjerovatno da ugovor o statusu ovog objekta neće biti moguće pripremiti, ali će Općinsko vijeće biti upoznato, u formi informacije, o trenutnim aktivnostima o tom pitanju.

Posljednja u nizu aktivnosti o pitanju objekta ‘Feroelektro’ je sastanak održan 6. januara između predstavnika Općine Stari Grad Sarajevo i etažnog vlasnika Zlatka Krainovića i njegovih predstavnika te punomoćnika jednog od nosilaca stanarskog prava (Vladimir Šimunović). Na sastanku je konstatovano da su približeni stavovi obje strane za postizanje konačnog dogovora. Međutim, Zlatko Krainović i njegovi predstavnici su, kako se navodi u Informaciji za sutrašnju sjednicu Općinskog vijeća, na tom sastanku usmeno iznijeli nove momente koji bitno utiču na elemente ugovora. Krainović je naveo da je potrebno da prethodno izvrši konsultacije s bankama kao budućim kreditorima i da će trebati više vremena da pripremi pismeni prijedlog. Nakon toga nije dostavio pisani prijedlog, odnosno zahtjev u pogledu izmjena elemenata ugovora.

Ukoliko u naknadno ostavljenom roku Zlatko Krainović ne podnese pisani prijedlog, općinski načelnik će za narednu sjednicu Općinskog vijeća planiranu za februar pripremiti odgovarajući prijedlog o pitanju daljnjih aktivnosti u rješavanju statusa objekta +Feroelektro’.