Inspekcija će kažnjavati stranke zbog neuklonjenih plakata

Koji plakat osvane, taj ne omrkne
Koji plakat osvane, taj ne omrkne
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove je u toku i nakon isteka izborne kampanje poduzela niz aktivnosti koje su se odnosile na uklanjanje bespravno postavljenih plakata političkih stranaka, učesnika izborne kampanje.

U vezi s poduzetim aktivnostima iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove ističu sljedeće:
– ÄŒlanom 43. Zakona o komunalnim djelatnostima odreÄ‘ena je nadležnost kantonalnog komunalnog inspektora u segmentu komunalnih djelatnosti čije obavljanje prema odredbama člana 7. istog Zakona obezbjeÄ‘uje Kanton Sarajevo. U smislu toga, kantonalni komunalni inspektor vrÅ¡i nadzor, izmeÄ‘u ostalog, i u segmentu održavanja čistoće na javnim povrÅ¡inama.
– ÄŒlanom 11. Zakona o komunalnoj čistoći odreÄ‘ene su povrÅ¡ine koje se smatraju javnim povrÅ¡inama u Kantonu, a članom 15. tačkom 6. ovog Zakona utvrÄ‘ena je zabrana “prljanja, Å¡aranja, oÅ¡tećivanja i zagaÄ‘ivanja zgrada, javnih vodovodnih, telefonskih, sanitarnih i drugih ureÄ‘aja i njihovih dijelova, blaćenja izloga i fasada prilikom pranja ulica, ljepljenje plakata bez dozvole i izvan mjesta odreÄ‘enih za tu svrhu”.
– Zakonom o komunalnoj čistoći utvrÄ‘ena je visina novčane kazne za učinioce prekrÅ¡aja u iznosu od 500,00 do 3.000,00 KM, a za odgovorno lice od 200,00 do 700,00 KM.

U skladu sa navedenim odredbama kantonalna komunalna inspekcija je zbog postavljanja plakata političkih stranaka na javne površine (stubovi javne rasvjete, kontaktna tramvajska mreža, uređene zelene površine i stabla, i dr.) suprotno propisanim, do sada pokrenula postupak izdavanja prekršajnih naloga (za pravno i odgovorno lice) za 15 političkih stranaka. Prekršajnim nalozima su obuhvaćeni prekršaji učinjeni na teritoriji svih devet kantonalnih općina.

Pored izdatih prekršajnih naloga, donesena su rješenja kojima je naređeno uklanjanje bespravno postavljanih plakata.

Protiv svih političkih stranaka koje ne postupe po dostavljenom rješenju, prema Zakonu o inspekcijama u FBiH, izdat će se prekršajni nalozi zbog neizvršenja rješenja u skladu sa navedenim Zakonom, a kojim je predviđena novčana kazna u visini od 1.000,00 do 10.000,00 KM za pravno lice i 200,00 KM do 500,00 KM za odgovorno lice u pravnom licu.

Obzirom da je utvrđeno da pojedine stranke nisu postupile po rješenju koje je postalo izvršno danom uručenja, a obzirom da žalba ne odlaže izvršenje istog, doneseni su zaključci o dozvoli izvršenja rješenja prinudnim putem (putem drugog lica, u ovom slučaju preko KJKP “Rad” Sarajevo). Rok za izvršenje zaključaka je odmah, a najkasnije dva dana od prijema. Troškovi izvršenja rješenja (skidanje bespravno postavljenih plakata) idu na teret političke stranke, učinioca prekršaja.

Pored navedenog, komunalna inspekcija je uputila upozorenje komunalnim preduzećima da su dužna pristupiti uklanjanju bespravno postavljenih plakata u okviru svojih obaveza utvrđenih Zakonom o komunalnoj djelatnosti.

Upozorenja su upućena KJKP “Park” koje je obavezno da se stara o održavanju javnih zelenih površina, kao i KJKP “Gras” koje je dužno da poduzima mjere u cilju održavanja kontaktne mreže tramvaja i trolejbusa i pripadajućih površina. U protivnom će protiv istih biti poduzete mjere predviđene zakonom.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *