Kategorije
Sarajevske novosti

Novo Sarajevo: Konkurs za stipendiranje učenika i studenata

studentiOpćina Novo Sarajevo raspisuje Konkurs za stipendiranje učenika i studenata

Pravo učešća na konkurs imaju djeca demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida, šehidskih odnosno porodica palih boraca, civilnih žrtava rata i djeca iz socijalno ugroženih porodica koja se nalaze na redovnom školovanju u institucijama srednjeg i vosokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo.

Prijavljeni moraju ispunjavati sljedeće uslove:
– da imaju prebivaliÅ¡te odnosno boraviÅ¡te na području općine Novo Sarajevo,
– da su u prethodnoj Å¡kolskoj godini imali najmanju prosječnu ocjenu 4,00 (za učenike i studente I godine fakulteta) i 7,50 (za studente)
– da nisu korisnici stipendije iz drugih izvora.

Studenti-apsolventi nemaju pravo učešća na konkursu. Ukoliko iz određenog razreda ili godine nema dovoljan broj kandidata koji ispunjavaju kriterije Pravilnika, stipendija će se dodjeljivati učeniku ili studentu slijdećeg razreda ili godine.

Stipendije se dodjeljuju za jednu školsku-nastavnu godinu i isplaćivati će se za deset mjeseci.

Visina mjesečne stipendije iznosi 80 KM (za učenike srednjih škola) i 120 KM (za studente).

Kandidati za konkurs trebaju u roku od 15 dana (od 30. 10. 2009. godine), na propisanom obrascu, lično na protokol Općine ili putem pošte, na adresu: Općina Novo Sarajevo, Služba za boračko invalidsku zaštitu, sa naznakom za konkurs za stipendiranje učenika i studenata, ulica Zmaja od Bosne broj 55, dostaviti slijedeću dokumentaciju:
– prijava,
– potvrda o upisu u narednu godinu studija
– potvrda o upisu u narednu Å¡kolsku godinu,
– ocjene iz predhodne Å¡kolske godine (učenici svjedočanstvo, a studenti potvrdu o ocjenama iz predhodne godine studija),
– rodni list kandidata,
– prijavnica mjesta prebivaliÅ¡ta za sve članove domaćinstva,
– kopija lične karte za sve članove domaćinstva,
– dokaz o učešću na takmičenju (da je osvojio/la jedno od prva tri mjesta na takmičenju),
– dokaz o materijalnom stanju (platnu listu ili ček od penzije za zadnja tri mjeseca i to za: juli, avgust i septembar 2009 godine ili uvjerenje o visini primanja za zadnja tri mjeseca i to: juli, avgust i septembar 2009 godine, za nezaposlene potvrda sa Zavoda za zapoÅ¡ljavanje, potvrda da nema penziju i dr.),
– kućnu listu,
– dokaz o statusu (uvjerenje o pripadnosti u OS BiH (za djecu boraca), rjeÅ¡enje o invalidnosti (za djecu RVI), rjeÅ¡enje porodične invalidnine (za djecu Å¡ehida odnosno palih boraca),rjeÅ¡enje o priznavanju svojstva civilne žrtve rata,socijalno ugrožene porodice i dokaz da je civilna žrtva rata sa invaliditetom ( za kandidata),
– dokaz da je jedan od roditelja dobitnik ratnog priznanja,
– dokaz da je učenik generacije, ponos generacije,
– dokaz da je socijalno ugrožena kategorija.

Kada prijavljeni kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova prednost će imati:
– učenik/student iz viÅ¡ih godina Å¡kole ili studija,
– učenik ili student čija su primanju po članu domaćinstva niža.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati, a sve dodatne informacije možete dobiti u “Službi za boračko invalidsku zaÅ¡titu”, lično ili putem telefona: 033 492 107 i 033 492 213.

Obavijest o rezultatima konkursa dostaviće se kandidatima u roku od osam dana od dana donošenja Odluke o izboru.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *