Novo Sarajevo: Stipendiranje učenika i studenata za školsku 2010/11

studenti
studenti
Opština Novo Sarajevo je raspisala konkurs za stipendiranje učenika i studenata za školsku 2010/11. godinu.

Pravo učešća na konkursu imaju djeca demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida, šehidskih odnosno porodica palih boraca, civilnih žrtava rata i djeca iz socijalno ugroženih porodica koja se nalaze na redovnom školovanju u institucijama srednjeg i vosokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo.

Pored navedenih aplikanti moraju ijspunjavati i sljedeće uslove:
– da imaju prebivalište odnosno boravište na području općine Novo Sarajevo ,
– da su u predhodnoj školskoj godini imali najmanju prosječnu ocjenu 4,00 (za učenike i studente I godine fakulteta) i 7,50 (za studente),
– da nisu korisnici stipendije iz drugih izvora

Studenti-apsolventi nemaju prava učešća na konkurs. Ukoliko iz određenog razreda ili godine nema dovoljan broj kandidata koji ispunjavaju kriterije Pravilnika, stipendija će se dodjeljivati učeniku ili studentu slijdećeg razreda ili godine.

Stipendije se dodjeljuju za jednu školsku-nastavnu godinu i isplaćivat će se za deset mjeseci.

Broj stipendija za školsku 2010/2011 utvrdit će se u zavisnosti od visine obezbjeđenih sredstava u Budžetu općine za 2011 godinu.

Visina mjesečne stipendije iznosi:
– za učenike srednjih škola 80,00KM i
– za studente 120 KM KM.

Kandidati za konkurs trebaju da u roku od 15 dana počev od 04.11. 2010.godine na propisanom obrascu, lično na protokol općine ili putem pošte, na adresu: Općina Novo Sarajevo, Služba za oblast boračko- invalidsku zaštitu, sa naznakom za konkurs za stipendiranje učenika i studenata, ulica Zmaja od Bosne broj 55, dostave slijedeću dokumentaciju:
– prijava
– potvrda o upisu u narednu godinu studija
– potvrdu o upisu u narednu školsku godinu
– ocjene iz predhodne školske godine (učenici mogu svjedočanstvo, a studenti moraju uvjerenje o ocjenama iz predhodne godine studija)
– rodni list-za kandidata
– prijavnicu mjesta prebivališta za sve članove domaćinstva
– kopiju lične karte za sve članove domaćinstva
– dokaz o učešću na takmičenju ( da je osvojio-la jedno od prva tri mjesta na takmičenju)
– dokaz o materijalnom stanju (platnu listu ili ček od penzije za zadnja tri mjeseca i to za: juli, avgust i septembar 2010 godine ili uvjerenje o visini primanja za zadnja tri mjeseca i to: juli, avgust i septembar 2010 godine, za nezaposlene potvrda sa Zavoda za zapošljavanje, potvrda da nema penziju i dr.),
– kućna lista,
– dokaz o statusu (uvjerenje o pripadnosti u OS BiH (za djecu boraca), rješenje o invalidnosti (za djecu RVI), rješenje porodične invalidnine ( za djecu šehida odnosno poginulih boraca) ,rješenje o priznavanju svojstva civilne žrtve rata, socijalno ugrožene porodice i dokaz da je civilna žrtva rata sa invaliditetom ( za kandidata)
– dokaz da je jedan od roditelja dobitnik ratnog priznanja ( kopija rješenja )
– dokaz da je učenik generacije, ponos generacije
– dokaz da je socijalno ugrožena kategorija
– ovjerenu izjavu da nije korisnik stipendije po drugom osnovu.

Kada prijavljeni kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost će imati:
– učenik-student iz viših godina škole ili studija
– učenik ili student čija su primanju po članu domaćinstva niža.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti u Službi za oblast boračko invalidske zaštite, lično ili putem telefona: 033 492 107 i 033 492 213

Obavijest o rezultatima konkursa dostaviće se kandidatima u roku od osam dana od dana donošenja Odluke o izboru.

 • Preuzmite obrazac prijave na konkurs za učenike (pdf)
 • Preuzmite obrazac prijave na konkurs za studente (pdf)
 • Koliko vam se sviđa ova objava?

  Kliknite na srce da ocijenite!

  Prosječna ocjena / 5. Do sada ocjenjeno:

  Objava nema ocijena! Budite joj prvi :)

  Objavljeno u Nekategorisano

  Komentariši

  Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *