Obnova prava na dječiji dodatak

Zgrada Opštine Centar
Zgrada Opštine Centar
Iz Službe za rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica Općine Centar pozivaju sve korisnike prava na redovni i uvećani dječiji dodatak da od 1. septembra do 31. oktobra 2010. godine dostave dokaze o ispunjavanju uslova za dalje priznavanje tog prava.

Za obnovu prava na redovni dječiji dodatak potrebno je dostaviti:
– kopiju ličnih karata sa kopijom prijave prebivališta (ne starije od 6 mjeseci) za sve punoljetne članove porodičnog domaćinstva; kućnu listu (ovjerenu u Matičnom uredu Općine Centar); izjavu (ovjerenu u Matičnom uredu Općine Centar) o neposjedovanju motornog vozila za sve članove porodičnog domaćinstva; potvrdu o vlasništvu motornog vozila za sve članove porodičnog domaćinstva; potvrdu o redovnom školovanju za djecu stariju od 15 godina; potvrdu o visini svih primanja za period od 1. januara do 31. decembra 2009. godine za sve uposlene članove domaćinstva; potvrdu Službe za zapošljavanje općine Centar za nezaposlene članove domaćinstva, ili listing iz Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za nezaposlene članove domaćinstva koji nisu prijavljeni na Biro za zapošljavanje; uvjerenje Uprave prihoda o prihodima ostvarenim po osnovu poljoprivredne djelatnosti, imovinskih prava, autorskih prava, privrednih, uslužnih i drugih djelatnosti i dopunskih djelatnosti za predhodnu godinu. Napomena: Dokaz o prihodima domaćinstva mora obuhvatiti period za cijelu 2009. godinu. Navedenu dokumentaciju dužni su dostaviti i korisnici kombinovanog (redovni i uvećani) dječijeg dodatka.

Za obnovu prava na uvećani dječiji dodatak dostaviti:
– kopiju ličnih karata sa kopijom prijave prebivališta (ne starije od 6 mjeseci) za sve punoljetne članove porodičnog domaćinstva; kućnu listu (ovjerenu u Matičnom uredu Općine Centar); izjavu (ovjerenu u Matičnom uredu Općine Centar) o neposjedovanju motornog vozila za sve članove porodičnog domaćinstva; potvrdu o vlasništvu motornog vozila za sve članove porodičnog domaćinstva; potvrdu o redovnom školovanju za djecu stariju od 15 godina; uvjerenje Uprave prihoda o prihodima ostvarenim po osnovu poljoprivredne djelatnosti, imovinskih prava, autorskih prava, privrednih, uslužnih i drugih djelatnosti, te dopunskih djelatnosti za predhodnu godinu.

Svi korisnici su dužni zahtjeve za obnovu dječijeg dodatka predati u periodu od 1. septembra do – 31. oktobra 2010. godine, a ukoliko se upis na visokoškolske ustanove vrši poslije 31. oktobra naknadno će dostaviti dokaz o izvršenom upisu.

Korisnici koji su pravo na dječiji dodatak ostvarili u 2010. godini a imaju djecu stariju od 15 godina dužni su dostaviti dokaz o redovnom školovanju.

Svim korisnicima koji zahtjev za obnovu predaju poslije zakonom određenog roka prestaje pravo na dječiji dodatak. Shodno Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, bit će obustavljena isplata dječijeg dodatka sa 31. augustom 2010. godine za djecu predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, a sa 30. septembrom 2010. godine korisnicima dječijeg dodatka za studente na višim i visokoškolskim ustanovama. Po dostavljanju kompletne dokumentacije za obnovu prava na dječiji dodatak, bit će aktivirana dalja isplata.

Dokumentaciju dostaviti na Protokol Općine Centar, ulica Mis Irbina broj 1.

Koliko vam se sviđa ova objava?

Kliknite na srce da ocijenite!

Prosječna ocjena / 5. Do sada ocjenjeno:

Objava nema ocijena! Budite joj prvi :)

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *