Poziv za obnovu prava na porodičnu invalidninu civilne žrtve rata

Zgrada Opštine Centar
Zgrada Opštine Centar
Poziv za obnovu ostvarenog prava na porodičnu invalidninu civilne žrtve rata Iz Službe za rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica opštine Centar uputili su na kućne adrese korisnika prava na porodičnu invalidninu civilnih žrtava rata poziv da u periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2010. godine dostave dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta za dalje ostvarivanje navedenog prava.

Dokumentaciju, u originalu, ili ovjerenoj kopiji, potrebno je dostaviti na protokol opštine Centar Sarajevo, Mis Irbina broj 1. Zahtjevi za obnovu prava dostupni su na Info pultu opštine.

Dokumentacija koju je potrebno priložiti:
– ovjerena kopija lične karte i potvrde o prijavi mjesta prebivališta-boravišta za sve punoljetne korisnike prava (ne starije od 3 mjeseca);
– izjava, ovjerena u Matičnom uredu opštine Centar, da korisnici prava na porodičnu invalidninu civilne žrtve rata nisu napuštali BiH duže od tri mjeseca, računajući od dana napuštanja;
– izjava ovjerena sa dva svjedoka, ili data na zapisnik u Službi za rad, socijalna pitanja opštine Centar, da udovac odnosno udovica civilne žrtve rata nije sklopio/la novu bračnu zajednicu, te da ne živi u vanbračnoj zajednici;
– potvrda o ukupnoj visini svih prihoda korisnika prava na porodičnu invalidninu civilne žrtve rata za period od 1. januara do 31. decembra 2009.godine (plaća, starosna, porodična ili invalidska penzija, prihodi iz oblasti socijalne zaštite, prihodi iz oblasti boračko-invalidske zaštite i drugi mjesečni prihodi);
– potvrda o prijavi na evidenciji Biro-a za zapošljavanje za period od 1. januara do 31. decembra 2009.godine, ili potvrda/listing iz Zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje, za korisnike prava na porodičnu invalidninu civilne žrtve rata ukoliko su nezaposleni;
– uvjerenje Uprave prihoda o prihodima korisnika prava na porodičnu invalidninu civilne žrtve rata ostvarenim po osnovu poljoprivredne djelatnosti, imovinskih i autorskih prava, privrednih, uslužnih i drugih djelatnosti, te dopunskih djelatnosti, za period od 1. januara do 31. decembra 2009. godine/poresko uvjerenje (Porezna uprava Kantonalni ured Sarajevo, Ispostava Centar)
– uvjerenje da li su korisnici prava na porodičnu invalidninu civilne žrtve rata evidentirani kao korisnici prava po osnovu boračko invalidske zaštite, izdato od nadležne službe;
– izvod iz matične knjige rođenih za udovicu/udovca civilne žrtve rata (ne stariji od 3 mjeseca);
– rješenje o starateljstvu za djecu, usvojenu djecu i pastorke civilne žrtve rata, izdato od strane nadležnog organa;
– potvrda o redovnom školovanju za školsku 2010/2011. godinu za djecu, usvojenu djecu i pastorke civilne žrtve rata koji su navršili 15 godina života.
– za obnovu prava udovice /udovca civilne žrtve rata – dokaz pod rednim brojem: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8;
– za obnovu prava djece, usvojene djece i pastorčadi civilne žrtve rata – dokaz pod rednim brojem: 1, 2, 7, 9 i 10;
– za obnovu prava udovice /udovca – sauživaoca porodične invalidnine sa djecom, usvojenom djecom i pastorčadima civilne žrtve rata – dokaz pod rednim brojem: 1, 2, 3, 7, 8, 9 i 10;
– za obnovu prava roditelja, usvojitelja, očuha i maćehe civilne žrtve rata – dokaz pod rednim brojem: 1, 2, 4, 5, 6 i 7.

Napomene

Isplata porodičnih invalidnina civilnih žrtava rata korisnicima – porodicama sa djecom, usvojenom djecom i pastorcima civilne žrtve rata koji se redovno školuju do navršene 25. godine života, bit će obustavljena sa 31. augustom 2010. – korisnicima koji su navršili 15 godina života a redovno pohađaju osnovne i srednje škole, te sa 30. septembrom 2010. – korisnicima koji su navršili 15. godinu života a redovno pohađaju više i visokoškolske ustanove.

Isplata porodičnih invalidnina civilne žrtve rata – korisnicima – porodice sa djecom, usvojenom djecom i pastorcima civilne žrtve rata bit će nastavljena ukoliko u postupku obnove prava dostave potrebnu dokumentaciju za nastavak ostvarivanja prava.

Korisnici prava na porodičnu invalidninu civilnih žrtava rata dužni su u roku 15 dana od dana nastale promjene prijaviti Službi za rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica opštine Centar svaku promjenu koja utiče na gubitak ili na smanjenje obima tog prava. Također su dužni prijaviti ukoliko koriste, ili mogu koristiti pravo na porodičnu invalidninu prema drugim propisima. Istoj Službi korisnici su dužni prijaviti ukoliko napuste Bosnu i Hercegovinu na period duži od tri mjeseca, računajući od dana napuštanja. Povratkom u BiH korisnik može podnijeti zahtjev za ponovno uspostavljanje navedenog prava.

Koliko vam se sviđa ova objava?

Kliknite na srce da ocijenite!

Prosječna ocjena / 5. Do sada ocjenjeno:

Objava nema ocijena! Budite joj prvi :)

Objavljeno u Nekategorisano

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *