Bijela rijeka

« Rijeke Sarajeva

Bijela rijeka, Sarajevo
Bijela rijeka, Sarajevo
Bijela rijeka je desna pritoka rijeke Željeznice, a izvire ispod obronaka planina Jahorina i Trebević.

Voda rijeke je izuzetno čista tako da je planirano njeno iskorištenje u svrhu snabdjevanja Sarajeva vodom za piće, izgradnjom brane i postrojenja te priključenjem na vodovodnu mrežu. Međutim, ovaj plan, iako od izuzetnog značaja za snabdjevanje Sarajeva pitkom vodom ima svoju visoku cijenu, a to je uništenje prelijepog riječnog i prirodnog revira Šireg područja grada Sarajeva.

« Rijeke Sarajeva

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *