Jedilerska tekija / Turbe sedam braće

Narod je turbe poštivao, spontano i namjerno posjećivao, učio fatihe, pa i murade, uz male dobrovoljne priloge kojim se turbe i džamija održavala.

Turbe sedam braće (Jedilerska tekija)

Iako se smatra da je Jedilersku tekiju nakšibendijskog reda osnovao Sejfulah Iblizović 1879. godine, tekija je ustvari formiranaa postupno. U početku je bila samo prostorija za čuvara turbeta sedam braće koju je sa turbetom podigao Sulejman-paša Skopljak oko 1815. godine.

Šejh Sejfulah Iblizović, porijeklom Sarajlija je, završivši nauke u Carigradu i usavršivši tesavvufske discipline u Brusi, 1865. godine došavšidošao u Sarajevo, na dužnost čuvara turbeta. Tu počinje sa zikrom i predavanjima, i okuplja veliki broj pristalica.

Travničanin Ibrahim efendija Herić, kao tadašnji nadzornik turbeta, pokraj njega 1894. godine podiže novu semahanu na groblju. Tako je formirana Jedilerska tekija uz Jediler-turbe, koja je postojala sve do 1937. godine, kada je srušena i na tom prostoru podignuta stambena zgrada Čokadži vakufa.

Šejh Sejfulah Iblizović je pripadao halvetijskom redu i u Jedilerskoj tekiji je obavljao zikr po halvetijskim načelima. Nasuprot tome, u popisu vjerskih islamskih objekata iz 1933. godine kaže se da Jedilerska tekija pripada nakšibendijskom redu i da je u to vrijeme aktivno djelovala, tako da se pretpostavlja da je Jedilerska tekija privremeno prešla od nakšibendijskog na halvetijski red u kasnom 19. stoljeću.

Ko su sedam braće?

Turbe sedam braće (Jedilerska tekija), Sarajevo

Predanje kaže da je ovdje sahranjen neki šejh koji je došao sa sultanom Fatihom. Kasnije su tu sahranjena dva derviša osumnjičena i nevino pogubljena zbog optužbe o krađi novca iz pašinih Saraja 1494. godine, a zatim i četiri kapetana koje je Mustafa-paša Dalbatan dao pogubiti jer nisu pravovremeno obavijestili o najezdi vojske Princa Eugena Savojskog na Sarajevo 1697. godine.

Vezano: Seid Strik: Turbe Sedam braće u Sarajevu

« Znamenitosti Sarajeva

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *