Kuršumli medresa / Gazi Husrev-begova medresa

Gazi Husrev-begova medresa je najstarija odgojno-obrazovna institucija u Bosni i Hercegovini i jedna od rijetkih u svijetu koja u kontinuitetu radi nepunih 470 godina.

Gazi Husrev-begova medresa, Sarajevo
Gazi Husrev-begova medresa, Sarajevo

Gazi Husrev-begovu medresu je 8. januara 1537. godine osnovao unuk turskog sultana Bajazida II, najznamenitiji namjesnik i dobrotvor Bosne Gazi Husrev-beg, čija Vakufnama čini trajnu organizacijsku i programsku osnovu rada ove škole. Medresa je poznata i pod imenom Kuršumli medresa zbog olovnih kupola koje je prekrivaju (kuršumlije).

Oporukom vakifa (utemeljitelj) određeno je da se u školi pored duhovnih i tradicionalnih znanosti izučava “i drugo što bude potrebno s obzirom na običaj i mjesto”, pa je Gazi Husrev-begova medresa cijelo vrijeme svoga postojanja bila u punom naučno-pedagoškom skladu s prilikama i vremenom u kojem je djelovala.

Gazi Husrev-begovu medresu je završilo više hiljada alima, imama, hatiba, muallima, muftija, hafiza, ali i renomiranih filozofa, umjetnika i naučnika.

Gazi Husrev-begova medresa danas djeluje kao srednja škola. Školovanje traje četiri godine, a nastava se izvodi na bosanskom jeziku, prema Nastavnom planu i programu koji donosi Rijaset Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, a odobrava ga Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo. Diplomci Gazi Husrev-begove medrese mogu nastaviti školovanje na bilo kojem fakultetu u Bosni i Hercegovini kao i mnogim fakultetima u inostranstvu, posebno u islamskom svijetu.

Gazi Husrev-begova medresa je škola internatskog tipa, a svi redovni učenici stanuju u internatu. Djeluje kao jedinstvena škola sa odvojenim muškim i ženskim odjeljenjima. Učenicima i učenicama, pored redovne nastave, u medresi se pružaju mogućnosti za raznovrsne izborne aktivnosti kroz različite sekcije i klubove, a posebno su poznate horska sekcija, koja ima desetak snimljenih audio i video kaseta sa lijepim ilahijama i kasidama, te list Zemzem koji kontinuirano izlazi od 1968. godine.

« Znamenitosti Sarajeva

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *