Tašlihan

« Znamenitosti Sarajeva

Tašlihan je treći po redu izgrađeni kameni (tašli) karavan-saraj

Ostaci istočnih zidina Tašlihana, Sarajevo
Ostaci istočnih zidina Tašlihana, Sarajevo

Tašlihan je zauzimao kompletan prostor između Gazi Husrev-begovog bezistana i Hotela Evropa (danas Hotel Europe).
Izgrađen je u periodu od 1540-1543. godine, u isto vrijeme kad i Gazi Husrev-begov bezistan, kao zadužbina Gazi Husrev-bega. Smatra se da je ovaj karavan-saraj služio više trgovini, nego prometu putnika.

U požaru 1879. godine Tašlihan je pretrpio velika oštećenja.

Zidine su nestale 1912. godine, a jedini preživjeli materijalni ostaci objekta su veoma oštećeni dijelovi istočnog zida koji se naslanja na Gazi Husrev-begov bezistan. U ostacima kamenog zida su vidljivi tragovi niša koje su predstavljale prostore za peći i dimnjake. Han je imao prizemlje i sprat.
Bio je formiran kao nepravilni četvorougao, dužine 47 metara, sa unutrašnjom avlijom. U avliju se ulazilo kroz prolaz zasvođen lukom iz današnje ulice Branilaca Sarajeva. U centralnom dijelu avlije bio je šadrvan, a iznad njega džamija na stubovima.

Arheološko područje – ostaci Tašlihana u Sarajevu su proglašeni nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine 2007. godine.

Prizemne prostorije bile su natkrivene svodovima od opeke, a spratne kupolama. U prizemlju su bile magaze za skladištenje robe i dućani, a na spratu sobe za prenoćište kao i prostorije koje su pripadale pojedinim veletrgovcima i služile za vođenje poslovnih razgovora.

« Znamenitosti Sarajeva

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *