Kategorije
Sarajevske novosti

Kantonalni budžet manji od planiranog

Vlada Kantona Sarajevo je na redovnoj sjednici utvrdila Prijedlog izmjene i dopune Budžeta KS za 2009. godinu u iznosu od 674 miliona KM, Å¡to predstavlja smanjenje za oko 60 miliona KM u odnosu na utvrÄ‘eni Budžet KS za 2009., koji je iznosio 734 miliona KM. Kako je saopćeno iz Press službe KS, predloženi izmjenjeni i […]

Kategorije
Sarajevske novosti

Prevencija narkomanije i delinkvencije

OpÅ¡tina Centar je iz budžeta za 2009. godinu izdvojena sredstva u iznosu od 5'000 konvertibilnih maraka koja su namijenjena Sindikatu srednjeg i visokog obrazovanja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine, a u svrhu edukacije zaposlenih u srednjem obrazovanju o prevenciji i suzbijanju maloljetničke delinkvencije. U augustu i septembru 2009. godine će biti održana serija predavanja […]

Kategorije
Sarajevske novosti

Uskoro Centar za upravljanje saobraćajem

Postojanje zelenog vala na semaforima najfrekventnijih raskrsnica u Sarajevu od ove godine neće biti samo prazna priča, već će se preći i na djela, bar kad je u pitanju zaguÅ¡enost u prometu od Marindvora do Pofalića. Realizacija ovog dugo najavljivanog i nasuÅ¡no očekivanog projekta ministarstva prometa i komunikacija Kantona Sarajevo će biti realizovana u saradnji […]

Kategorije
Sarajevske novosti

Stambeni objekat na Sepetarevcu

Dževad Bećirević, načelnik sarajevske opÅ¡tine Centar, je zajedno sa arhitekticama Almom Sadović i Sadetom Divanović, posjetio je objekat u izgradnji u ulici Sepetarevac 21. Radi se o stambenoj zgradi sa petnaest stanova, gdje će biti smjeÅ¡tene porodice iz ruÅ¡evnih objekata sa područja Centra. Projekat izgradnje stambene zgrade u ulici Sepetarevac, u vrijednosti milion i dvjesto […]

Kategorije
Sarajevske novosti

Utvrđen budžet Kantona Sarajevo za 2009 godinu

SkupÅ¡tina Kantona Sarajevo utvrdila je Nacrt budžeta Kantona za 2009. godinu. “Nacrtom budžeta KS-a za 2009. planiran je ukupni prihodni potencijal od 734.000.000 KM, Å¡to je za 10,32 posto manje u odnosu na prethodnu godinu ili za oko pet posto manje od procijenjenog izvrÅ¡enja budžeta KS-a za 2008. Ovakav pristup u planiranju nivoa prihoda u […]

Kategorije
Sarajevske novosti

Stezanje kaiša u školama

Sredstva kojima će Ministarstvo nauke i obrazovanja Kantona raspolagati u ovoj godini, prema nacrtu kantonalnog budžeta, manja su za 20 miliona maraka u odnosu na proÅ¡logodiÅ¡nja. Kako je za izjavio kantonalni ministar Safet KeÅ¡o, tokom maratonskih sjednica Vlade Kantona, borio se za dovoljno novca kako bi se zavrÅ¡ile Å¡kole čija je gradnja u toku, ali… […]

Kategorije
Sarajevske novosti

Vlada Kantona utvrdila nacrt budžeta od 734 miliona

Na petoj sjednici, Vlada Kantona Sarajevo je utvrdila Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2009 godinu u iznosu od 734 miliona konvertibilnih maraka. Od ovih sredstava planirano ja da 20 milion KM bude utroÅ¡ene za izmirivanje finansijskih obaveza iz 2008. godine. Nacrt Budžeta će se, nakon provedene skupÅ¡tine procedure, naći pred poslanicima SkupÅ¡tine Kantona Sarajevo 3. […]

Kategorije
Sarajevske novosti

Zvučni semafori za slijepa i slabovidna lica

Uz postavljanje dodatnih zvučnih semafora, u Udruženju slijepih i slabovidih osoba smatraju da bi na ulicama i trotoarima trebalo napraviti posebne reljefne oznake koje će im olakÅ¡ati kretanje. “Ima situacija kad ne znam ni sam da li sam na trotoaru ili na ulici”, kaže direktor ovog udruženja Fikret Zuko. MeÄ‘utim, kako dodaje, inicijativu da se […]

Kategorije
Sarajevske novosti

Sutra počinje isplata januarskih invalidnina

I pored smanjenog priliva sredstava u prva dva mjeseca ove godine, Ministarstvo finansija FBiH je uspjelo sakupiti sredstva za isplatu invalidnina za januar u iznosu 27'440'656 KM. Korisnici će ova sredstava imati na svojim računima u toku petka. Pored ovog iznosa, ostajemo u obavezi da izmirimo i iznos od 1,2 miliona KM, a koji se […]

Kategorije
Sarajevske novosti

Nema para za obnovu

Ministarstvo stambene politike KS joÅ¡ nije iz svih opÅ¡tina dobilo podatke o stambenim objektima za čiju obnovu u ovoj godini im je neophodna pomoć kantona. Potvrdio je ovo resorni ministar ÄŒedomir Lukić procjenjujući da će u kantonalnom budžetu ove godine biti manje novca za sanaciju stambenih zgrada. On napominje da je Ministarstvo zadnji put proÅ¡log […]