Kategorije
Sarajevske novosti

Kanton Sarajevo se mora disciplinovati

Objavljeni su rezultati monitoringa rada Skupštine i Vlade Kantona Sarajevo za prvi kvartal 2012. godine. U 2012. Kanton Sarajevo je ušao s usvojenim budžetom u zakonom predviđenom roku. Međutim, kraj prvog tromjesečja obilježio je višak rashoda nad prihodima od 9.694.450 KM, što ukazuje na potrebu za većom finansijskom disciplinom i smanjenjem javne potrošnje. Za razliku […]

Kategorije
Sarajevske novosti

Podržite projekat Puna usta mladih!

Udruženje KULT, uz podrÅ¡ku CCI, provodi projekt “Puna usta mladih!”, Doprinos održivoj i institucionalnoj brizi o mladima kroz nova zakonska rjeÅ¡enja. Projekt ukazuje na probleme koji se tiču insitucionalne (ne)brige vlasti o mladima, pogotovo u oblasti omladinskog organizovanja i rada s mladima. Ne postoje nikakva ili samo neujednačena i loÅ¡a zakonska rjeÅ¡enja koja ureÄ‘uju ovu […]

Kategorije
Sarajevske novosti

Mladi i BiH u 2009. godini

Javna debata na temu ”Mladi i BiH u 2009. godini ” će se održati 13. 02. 2009. u 16:00 u sali općine Centar. Ovaj okrugli sto ima za cilj da sumira ocekivanja i zelje mladih u BiH za 2009. godinu i te želje ce se izraziti deklaracijom koja ce biti upucena svim nivoima vlasti. Ocekujemo […]

Kategorije
Sarajevske novosti

Ekipa 60 minuta predložena za Šestoaprilsku nagradu

Zbog konstantnog rada na otvaranju tema koje su od vitalnog značaja za borbu protiv korupcije i kriminala u naÅ¡oj zemlji, zbog borbe protiv faÅ¡izma i demonstriranja graÄ‘anske hrabrosti, nevladine organizacije iz BiH predlažu da se ovogodiÅ¡nja Å estoaprilska nagrada Grada Sarajeva dodijeli ekipi magazina “60 minuta“ Federalne televizije. “Mediji su, kao i nevladine organizacije dio civilnog […]