Kategorije
Sarajevske novosti

Obnova kuća 12 povratnika

U općini Centar u toku je realizacija projekta izgradnje i rekonstrukcije stambenih objekata povratnicima i raseljenim licima. Projekat finansira Vijeće ministara BiH preko državnog Fonda za povratak, koje je u budžetu 2008. godine izdvojilo viÅ¡e od 21 milion maraka za ovu namjenu. Od te sume Općini Centar Sarajevo namijenjen je iznos od 375 hiljada KM. […]

Kategorije
Sarajevske novosti

Grade, a ne brinu o invalidima

PrilagoÄ‘avanje ulaza u zgrade i ustave za invalide jako se sporo odvija, iako od 2004. godine postoji zakon kojim je to propisano, kaže Zula Selimović, predsjednica Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize KS. “NaÅ¡e kretanje je viÅ¡e nego otežano, najviÅ¡e zbog arhitektonskih barijera. Od 2004. godine postoji Zakon o prostornom ureÄ‘enju koji nalaže da […]

Kategorije
Sarajevske novosti

Zvučni semafori za slijepa i slabovidna lica

Uz postavljanje dodatnih zvučnih semafora, u Udruženju slijepih i slabovidih osoba smatraju da bi na ulicama i trotoarima trebalo napraviti posebne reljefne oznake koje će im olakÅ¡ati kretanje. “Ima situacija kad ne znam ni sam da li sam na trotoaru ili na ulici”, kaže direktor ovog udruženja Fikret Zuko. MeÄ‘utim, kako dodaje, inicijativu da se […]

Kategorije
Sarajevske novosti

Mladi i BiH u 2009. godini

Javna debata na temu ”Mladi i BiH u 2009. godini ” će se održati 13. 02. 2009. u 16:00 u sali općine Centar. Ovaj okrugli sto ima za cilj da sumira ocekivanja i zelje mladih u BiH za 2009. godinu i te želje ce se izraziti deklaracijom koja ce biti upucena svim nivoima vlasti. Ocekujemo […]

Kategorije
Sarajevske novosti

Nema para za obnovu

Ministarstvo stambene politike KS joÅ¡ nije iz svih opÅ¡tina dobilo podatke o stambenim objektima za čiju obnovu u ovoj godini im je neophodna pomoć kantona. Potvrdio je ovo resorni ministar ÄŒedomir Lukić procjenjujući da će u kantonalnom budžetu ove godine biti manje novca za sanaciju stambenih zgrada. On napominje da je Ministarstvo zadnji put proÅ¡log […]