Categories
Sarajevske novosti

Džamonja: Miljacka je opet plava

Eso je izgledao odsutno, a ja sam se već odavno odvikao da prijatelje pitam kako su i šta rade, jer po sebi znam da bih svakoga ko me tako nešto pita najradije zatjerao u krasni kurac. pričao: Dario Džamonja ‘Šta je s tim pićem?’, pitao sam. ‘Pa, znaš, Daco, da ja nikad ne pijem za […]