Kategorije
Sarajevske novosti

EDUS priprema djecu s poteškoćama u razvoju za samostalno pohađanje nastave

Sarajevsko udruženje EDUS bavi se unapređenjem obrazovanja i podrške djeci sa i bez poteškoća u razvoju. Program, koji je EDUS pokrenuo i koji se već pet godina primjenjuje u postojećem sistemu odgoja i obrazovanja Kantona Sarajevo, uključuje savremenu naučnu metodologiju za rad sa djecom uzrasta od dvije do 13 godina, preuzeta sa Univerziteta Columbia u […]

Kategorije
Susreti i zbivanja

SARTR: Zaljubljeni vuk

‘Zaljubljeni vuk’ je predstava u kojoj igraju tipična, kao i djeca sa poteškoćama u razvoju, a sa ciljem razbijanja diskriminacije u društvu. Kad se govori o potrebi uključivanja djece s poteškoćama u razvoju u društvo, što je krajnji cilj i ovog poduhvata, obično se misli na to da se djeca uče prilagođavati društvu i njegovim […]