Kategorije
Sarajevske novosti

Planiran vozić na Trebeviću

Uposlenici KJU ‘Zaštićena područja’ u proteklom periodu su realizovali niz aktivnosti kako bi se zaštićena područja Kantona Sarajevo uredila i obogatila sadržajima koji će privući još više posjetilaca. Na području Skakavca postavljeno je šest novih nastrešnica sa kompletnim mobilijarom, urađeno je 300 metara staze sa ogradom i promijenjena kompletna ograda na vidikovcu, te postavljeni info-panoi […]