Kategorije
Izdvojeno

Ivo Andrić: Jedan pogled na Sarajevo

To je grad. U svakom smislu te reči. Gledan ovako sa visine, taj grad nam govori svojim građevinama, baštama i ulicama koje su ispisane i nacrtane na padinama strmih bregova kao na stranicama napola otvorene knjige. Pred nama iskrsavaju magloviti fragmenti njegove prošlosti. Sarajevo spada u one gradove čiji je postanak vezan za dolazak Osmanlija […]

Kategorije
Izdvojeno

Kafa je uvijek opravdan izgovor za sijelo i druženje

Kafa je stigla u Sarajevo iz daleke Arabije, preko Carigrada prije 450 godina. Po dolasku kafe u grad na Miljacki stvorila se i potreba za otvaranjem prve kafane. Kafa je ubrzo postala unosan posao, pa je osnovan novi esnaf i nastala posebna čaršija Tahmis, smještena između Careve džamije i Latinske ćuprije, a zanatlije, pržači kafe, […]

Kategorije
Izdvojeno

Ašikovanje u Sarajevu

Pismo osmanlijskog političara Ahmeda Dževdeta u kojem pobjasnjava obicaj ašikovanju u Sarajevu. U ovom pismu Dževdet kaže i: Sarajevo je silno privlačiv grad, premda je u njem zima ošra; zrak je vrlo zdrav, kao što su zdravi i stanovnici. Prevod pisma je priredio čuveni historičar Hamdija Kreševljaković Mehmed Dželalbeg perovođa inspektora bio je s činovništvom […]