Kategorije
Sarajevske novosti

Održan zbor građana u Mjesnoj zajednici ‘Park-Višnjik’

U prostorijama Mjesne zajednice ‘Park-Višnjik’ (Čekaluša 69), u srijedu 5. novembra 2014. godine održana je javna rasprava o nacrtima Budžeta Općine Centar i Programa rada Općinskog vijeća Centar za 2015. godinu. Nakon što su prisutnima predočeni dosadašnji prijedlozi koji su upućivani na adresu ove mjesne zajednice i koji će biti predloženi za realizaciju sredstvima iz […]