Kulturni centri u Sarajevu

« Kulturni život Sarajeva

BOSANSKI KULTURNI CENTAR

Adresa: Branilaca Sarajeva 24, 71000, Sarajevo, BiH
Telefon: 033 205 538
Email: bkc@bih.net.ba

BRITISH COUNCIL

Adresa: Ljubljanska 9, 71000, Sarajevo, BiH
Telefon: 033 250 220
Email: british.council@britishcouncil.ba

CENTAR ZA MLADE SARAJEVO

Adresa: Jelićeva 1 / Avde Jabučice 52, 71000, Sarajevo, BiH
Email: obrazovanje@centar.ba

CENTAR ANDRE MALRAUX

Adresa: Mula Mustafe Bašeskije 8, 71000, Sarajevo, BiH
Telefon: 033 471 975
Email: malraux@bih.net.ba

GOETHE INSTITUT

Adresa: Bentbaša 1a, 71000, Sarajevo, BiH
Telefon: 033 570 000
Email: info@sarajevo.goethe.org

KULTURNI CENTAR ISLAMSKE REPUBLIKE IRAN

Adresa: Ferhadija 2, 71000, Sarajevo, BiH
Telefon: 033 443 029

MEĐUNARODNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU NOVO SARAJEVO

Adresa: Kemala Kapetanovića 17, 71000, Sarajevo, BiH
Telefon: 033 641 789
Email: mladi.sarajevo@bih.net.ba

MULTIMEDIJALNI CENTAR MAK

Adresa: Alipašina 6a, 71000, Sarajevo, BiH
Telefon: 033 214 123

TURSKI KULTURNI CENTAR

Adresa: Mula Mustafe Bašeskije 31a, 71000, Sarajevo, BiH
Telefon: 033 271 150

URED ZA KULTURU AMBASADE KRALJEVINE ŠPANIJE

Adresa: Čekaluša 14, 71000, Sarajevo, BiH
Telefon: 033 223 331

« Kulturni život Sarajeva

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *