Categories
Sarajevski razgovori

Džamonja: Evropa i Balkan

Ne bojte se! Ovo nije još jedna od onih ispraznih priča da li smo mi bili Evropa i prije Evrope, da li ćemo zauvijek ostati Balkanci i da li se na to može, čak, biti i ponosan, jer me je oduvijek odbijalo ‘listanje’ crvotočnih knjiga u kojima se nalazi sav gad koji se desio na […]