Categories
Izdvojeno

Džamonja: Velika pobjeda

Za Seju su jedni pričali da je sin nekog šofera, koji je u prolazu kroz Sarajevo ostavio ‘uspomenu’ njegovoj majci, drugi su ‘pouzdano’ znali da je on sin direktora preduzeća u kojem je, kao kuharica, radila Sejina majka Dinka, a koji je nešto zabrljao, i to ‘politički’, treći su se kleli da je Sejin otac […]