Biblioteka Sarajeva

» Kulturni život Sarajeva

Biblioteka posjeduje vrijedne kolekcije knjiga, od kojih se neke ubrajaju u spomenike kulture

Biblioteka grada Sarajeva
Biblioteka grada Sarajeva

Biblioteka Sarajeva je javna kulturna ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo. Uz manje statusne promjene uspješno je prošla svoj razvojni put do današnje, moderno organizirane biblioteke. Kao institucija od posebne društvene važnosti ima značajnu ulogu u unapređenju obrazovnog nivoa stanovništva i očuvanju kulturne baštine. Dio je obimnog bibliotečkog sistema Bosne i Hercegovine i doprinosi stalnom razvoju bibliotekarstva i efikasnijoj konsolidaciji informacionih tokova.

Dobitnik je brojnih zahvalnica, nagrada i priznanja od kojih su najznačajnije: Priznanje Kulturno-prosvjetne zajednice BiH (1969.), Spomen plaketa grada Sarajeva (1970.), Zahvalnica Organizacionog komiteta XIV Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu (1984.), Šestoaprilska nagrada grada Sarajeva (1987.) i druge.
U cilju zadovoljenja potreba čitalačke populacije na cijelom prostoru Kantona Sarajevo, kao i dostizanja bibliotečkih normativa i standarda, Biblioteka kontinuirano razvija mrežu pozajmnih odjeljenja. Do sada je oformljeno 16 odjela u okviru kojih se nalaze još i: Centralna čitaonica, Dječija čitaonica, Njemačka čitaonica i Američki kutak. Pored rada sa čitaocima svih struktura, u Biblioteci se obavljaju i drugi, Zakonom o bibliotečkoj djelatnosti predviđeni poslovi: sistematsko i organizirano prikupljanje, obnavljanje, čuvanje i stručna obrada bibliotečke građe; formiranje zavičajne zbirke i zaštita stare i rijetke knjige; matična djelatnost; unapređivanje jedinstvenog bibliotečko-informacionog sistema i sl.

Dokumentarni film o Biblioteci grada Sarajeva

Biblioteka posjeduje vrijedne kolekcije knjiga, od kojih se neke ubrajaju u spomenike kulture. Kao posebni fondovi izdvajaju se Zavičajna, Sarajevska i Spomenička zbirka, fond strane knjige, multimedijalna građa, te zbirke edukacionih sredstava za najmlađe.

Zahvaljujući modernim tehnologijama postignuta je veća brzina pristupa informacijama i dokumentovanim resursima, te brži i efikasniji rad sa korisnicima bibliotečkih usluga, što je doprinijelo da se ova Biblioteka odvoji od tradicionalnog načina rada i pređe na suvremene metode poslovanja.
Biblioteka Sarajeva
Adresa: Mis Irbina 4, 71000, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Telefon: 444 580
Email: info@bgs.ba
Web: bgs.ba

» Kulturni život Sarajeva

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *