Konkurs za upis na fakultete

Univerzitet u SarajevuUniverzitet u Sarajevu je raspisao konkurs za upis studenata na prvu godinu prvog ciklusa studija za Å¡kolsku 2010/2011 godinu.

Prijave na konkurs se podnose organizacionim jedinicama do 2. jula 2010. godine, a fakulteti će na svojim oglasnim pločama i web stranicama dati potpune informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata za prijavu na Konkurs.

U prijavama na Konkurs za upis u prvu godinu studija kandidati su dužni predati:
– zahtjev za upis sa tačno naznačenim odsjekom na koji se konkuriÅ¡e,
– originalna svjedočanstva o zavrÅ¡enim razredima srednje Å¡kole zavrÅ¡ene u Bosni i Hercegovini u četverogodiÅ¡njem trajanju,
– originalnu diplomu o zavrÅ¡enoj srednjoj Å¡koli,
– izvod iz matične knjige roÄ‘enih,
– uvjerenje o državljnstvu,
– druge dokumente relevantne za utvrÄ‘ivanje broja bodova po kriterijima.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *