Nermin Čengić: Vid’ nam zastave što je žuta 4.9 (9)

O kakvoj nezavisnosti da pričamo, kakav jubilej da slavimo i šta je ovdje zaista nezavisno? A da se odlučimo za istinu i odvajanje bitnog od nebitnog, svakodnevnog od vjekovnog, jasnog od nejasnog, pa si priznamo kako su jedine stavke, koje su se osamostalile u toj narečenoj nezavisnosti tek pamet od mozga, smisao od razloga i normalan život od konstantnog privida normalnosti? Jer…