U nedjelju će pola grada biti bez vode 0 (0)

Poremećaj u vodosnabdijevanju će se desiti u naseljima: Sokolović kolonija, Hrasnica, Bačići, Dobroševići, Dobrinja, Saraj-Polje, Alipašino Polje, Rajlovac, Čengić-Vila, Grbavica, Marin Dvor, Skenderija, Baščaršija, Buča Potok, Buljakov Potok, Zabrđe, Sokolje, Dolac-Malta, Grbavica, Pofalići, Velešići, Koševsko Brdo, Ciglane, Breka, Bjelave, Vratnik, Podhrastovi, Grdonj, Sedrenik, Hambina Carina, Pogledine, Cicin Han i Hrid.