Teror nad Sarajlijama na kraju rata 5 (1)

Prema naređenju ustaškog upravitelja Sarajeva Maksa Luburića, 28. marta 1945,. godine na Marindvoru je obješeno 55 građana Sarajeva. Bilo je to tačno sedam dana prije bijega ovog zločinca pred partizanskim jedinicama koje su nadirale prema gradu. Od 18. februara do 4. aprila Luburić je sa svojim ustašama provodio najgori teror nad građanima Sarajeva, pobivši najmanje 783 Sarajlija.