Opasnost nije prošla iako se nivo rijeka smanjuje

Vodostaji na rijekama u Kantonu Sarajevu su u opadanju, saopćeno je iz Federalnog operativnog centra civilne zaštite.

Pripadnici općinske službe civilne zaštite Novi Grad su u toku noći i jutros u 6.30 sati obišli područja općine (Bojnik – Robot), koja su ugrožena od poplava, i utvrdili da se voda sa poplavljenog područja povukla, tako da je put do kuća koje su bile poplavljene slobodan. Također prohodna je i putna komunikacija Bojnik-Dobroševići.

Stanje na ugroženom području općine Ilidža se polako stabilizuje, a na području Općine Vogošća, zbog obilnih kišni padavina u noći 5/6. januara došlo je znatnog porasta vodostaja rijeke Bosne i Ljubine.

Prema podacima Službe civilne zaštite prikupljenim na terenu došlo je do izlijevanja rijeke Bosne u ulici Nova željeznička stanica- MZ Semizovac, ulica Svrake 2, na broju 16 i 18 i ulici Lug do broja 19-MZ Svrake.

Služba civilne zaštite sa povijernicima civilne zaštite je bila u stanju pripravnosti za slučaj eventualnog dodatnog porasta vodostaja i plavljenja domaćinstva u plavnom području, te je tokom noći vršila ispumpavanje vode ulici Svrake 2/18.

U Posavskom kantonu vodostaj rijeke Save na mjernom mjestu u Šamcu juče u 7.00 sati iznosio je 677 cm, a jutros mjereno u 6.00 sati iznosi 722 cm. Zbog povećanog vodostaja rijeke Save na teritoriji Srednje Posavine, Agencija za vodno područje rijeke Save je 10. januara u 21.00 sati donjela je Odluku o proglašenju mjera vanredne odbrane od poplava za poplavno područje Srednje Posavine na teritoriji FBiH.

U Hercegovačko-neretvanjskom kantonu, vodostaj rijeke Neretve na vodomjernoj stanica Carinski most u Mostaru u 19.00 sati iznosio je 1.061 cm i u odnosu na mjerenje u 6.00 opao je je oko 1 m. Trenutno vodostaj rijeke Neretve je u opadanju i za sada nema opasnosti od poplava.

U Gabela-polju zbog djelovanja podvodnih voda oko 200 kuća je ugroženo, a u nekim kućama voda je već prodrla u podrumske prostorije.

U općini Stolac vodostaj rijeke Bregave kao i pritoka Radimlje opao je za pet centimetara, a nivo vode na Brani smanjen je za 10 cm. Poplavljeno je 35 ha zemljišta ispod sela Prenj koje nije naseljeno. Nivo Deranskog jezera povećan je za oko 30 cm i otežava promet na na putnom pravcu Ćore-Derani.

U općini Jablanica, u Sovićima u naselju Kraine zbog izlijevanja planinskog potoka, vode, mulja, pijeska i granja ugroženo je 10 kuća.

Na zahtjev civilne zaštite Čapljina, a uz odobrenje Uprave za CZ vatrogastvo izdata je oprema koja je trenutno potrebna CZ Čapljini i to: dva čamca za spašavanje sa pratećom opremom, pumpa za vodu sa pratećom opremom i agregat za struju.

U općini Čapljina 36 profesionalnih vojnih lica je bilo angažovano u toku jučerašnjeg dana od 13.33 do 15.40 sati, jedan čamac i tri motorna vozila. Ljudstvo i oprema OSBiH angažovani su u mjestu Dačevo općina Čapljina. Za danas se ne očekuje angažovanje OSBiH ukoliko ne dođe do pogoršanja situacije na terenu.

Na području Zeničko-dobojskog kantona vodostaj rijeka ima tendenciju opadanja. Vodostaj rijeke Bosne mjeren 10. januara u 16.00 iznosio je 450 cm, u 18.00 je bio 440 cm. dok je jutros, 11. januara u 07.00 iznosio 350 cm.

Na području općine Zenica došlo je do znatnog povlačenja vodostaja rijeke Bosne, koji od jutros mjereno u 07.00 sati iznosi 350 cm. Podvožnjak (petlja Blatuša) je još uvijek van funkcije i koristi se obilaznica put kroz samo naselje Blatušu. Podvožnjak prema mjestu Orahovica je još uvijek van funkcije.

Na zaobilaznici koja prolazi kroz mjesto Nemila je u toku sanacija puta, a zbog izlijevanja rijeke Bosne na više mjesta. Takođe, u samom gradu Zenici, voda se u potpunosti povukla u svoje korito sa poplavljenih područja. Ekipe civilne zaštite i Vatrogasne jedinice su na terenu i vrše otklanjanje posljedica nastalih plavljenjem.

Na području općine Žepče, stanje na poplavljenim područjima u naselju Prijeko, kao i u samom gradu se normalizuje.

Na području općine Kakanj se stanje normalizuje. U naseljima Doboj, Povezice, Malješ i Bilješevo, voda se totalno povukla i rijeka Bosna se vratila u svoje korito. Saobraćaj regionalnim putem prema Donjem Kaknju, je normalizovan i odvija se bez zastoja kao i putne komunikacije Kakanj-Donji Kakanj, Kakanj-Brnjic.

U proteklom periodu na području općine Visoko, stanje se u potpunosti normalizovalo.

U općini Maglaj, stanje se normalizuje. Vrši se sanacija na poplavljenim područjima. Putna komunikacija ulazna petlja u grad Maglaj je prohodna za saobraćaj, kao i putna komunikacija Zavidovići-Maglaj (stari put).

U općini Tešanj, u protekla 72 sata Služba civilne zaštite Tešanj je provodila pojačane mjere praćenja i kontrole vodostaja rijeka na cijelom području općine. Zbog kiše koja je padala 8/9. januar došlo je do povećanja svih vodotoka. Zabilježeno je samo manje izlivanje rijeke Tešanjke u industrijskoj zoni Bukva koje nije ugrožavalo objekte. U poslijepodnevnim satima 9. januara došlo je do znatnog opadanja vodostaja rijeke Usore i Tešanjke.Vodostaj rijeke Bosne je dostigao visok nivo, naročito 10. januara, ali nije došlo do izlivanja na području općine Tešanj (Šije).

U protekla 72 sata na području općine Tešanj pala su 43 l/m2 kiše.

U Srednjebosanskom kantonu, na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje stanje vodostaja je u intenzivnom opadnju i voda se povlači iz poplavljenih područja. Poplavljeno je 100 objekata na području općine i desetine hektara poljoprivrednog zemljišta. Izvršena je evakuacija pet porodica. Stanje na terenu se prati, ekipe su na terenu i vrši se sanacija lokalnih puteva.

U općini Jajce, nivo rijeka Vrbas i Plive su fazi opadanja. Uposlenici Službe CZ redovito prate i obilaze područja ugrožena poplavama.

U općini Kiseljak, vodostaj rijeke Fojnice i Lepenice kao i pritoka je još uvijek povišen ali nema opasnosti od njihovog izlijevanja iz svojih korita.

U općini Vitez, vodotok rijeke Lašve je preko kritične tačke, dok su Bila i Krušćica u granicama. Putne komunikacije su bez zastoja, osim lokalnog puta Rijeka-Kajmaci-Rovna.

U Unsko-sanskom kantonu, u Bihaću vodostaj rijeke Une juče u 07.00 sati, iznosio je 144 cm, dok je jutros u 07.00 sati iznosio 130 cm. U Kulen Vakufu, vodostaj rijeke Une, juče u 07.00 sati, iznosio je 375 cm, dok je jutros u 07.00 sati iznosio 349,9 cm. Vodostaj rijeke Sane u Sanskom Mostu juče u 07.00 sati iznosio je 401 cm (kritična tačka 380 cm) a jutros u 07.00 sati iznosi 360 cm i opadanju je.

I dalje su poplavljeni stambeni i pomoćni objekti u MZ Kulen- Vakuf gdje je poplavljeno 53 stambena objekta dok je u MZ Pokoj- naselje Velhovo poplavljeno 35 kuća.

U općini Sanski Most, stanje na području općine se normalizuje, vodostaj rijeka je i dalje u opadanju.

U općini Ključ, vodostaji rijeka Sane i Sanice su u opadanju. Nema ugroženih objekata. Poplavljeno je poljoprivredno zemljište u MZ Humići, Velečevo-Dubočani, Biljani i Donja Sanica.

U općini Bosanska Krupa, vodostaj rijeka Une i Krušnice u proteklom periodu je u opadanju. Vodostaj rijeke Une jutros u 06.00 sati iznosio je 300,5 cm (juče 302,9,4 cm). Rijeke Una i Kruščica su se izlile iz svojih korita i poplavile znatan broj stambenih i pomoćnih objekata te poljoprivredna zemljišta. Na području općine poplavljen je znatan broj porodičnih kuća, podruma i pomoćnih objekata. Potoci u naseljima: Jezerski, Baštra, Kajtezi i Govedarnica se povlače u svoja korita sa poplavljenih bara i poljoprivrednog zemljišta. Pripadnici CZ-a i PPZ-a su u pripravnosti i prate vodostaje i poduzimaju adekvatne mjere i radnje kao što su ispumpavanje vode iz podruma i stambenih objekata.

Na području općina Cazin, Bužim, Velike Kladuše i Bos. Petrovaca nema ugroženih stambenih i pomoćnih objekata.

U Bosanskopodrinjskom kantonu, u Općini Goražde, Služba CZ općine Goražde redovno je vršila praćenje stanja vodostaja u cilju blagovremenog poduzimanja potrebnih mjera i aktivnosti, kao i blagovremenog izvještavanja stanovništva o prijetnji od mogućih poplava. Trenutno rijeka Drina je u blagom opadanju i prema jutrošnjem mjerenju iznosi 2.250 mm.

U općina Pale-Prača, u MZ Prača naselje Voznica zaplavljeno je više stambenih objekata gdje je izvršena evakuacija jedne porodice. U MZ Hrenovica na potezu Toplik-Hrenovica-Kaljani rijeka Prača je zaplavila lijevu i desnu obalu gdje je direktno ugrozila 30 stambenih objekata, putna komunikacija Hrenovica-Lunje je bila prekinuta. Najteža situacija je bila u mjestu Lijesci gdje je direktno bilo ugorženo 20 porodičnih kuća ali stanovništvo nije bilo evakuisano. U toku današnjeg dana usljed prestanka padavina rijeka Prača se povukla u korito i vodostaj ima tendenciju opadanja. Štab CZ, VD Prača i JKP Prača će nastaviti raditi na otklanjanju i saniranju šteta koje su nastale od posljedica poplava na ovom području.

Rijeka Drina na području općine Foča-Ustikolina, je ugrozila nekoliko stambeno-poslovnih objekata kao i objekte za smještaj stoke, te je ona u večernjim satima morala biti izmještena na sigurnije mjesto. Poplavljeno je osam plastenika koji se nalaze uz samu obalu, a podzemne vode su prodrie u podrumske prostorije dva objekta koje se nalaze u priobalnom dijelu rijeke Drine.

Na području Tuzlanskog kantona vodotoci i vodostaji su trenutno u opadanju.

U općini Gračanica vodostaj rijeke Spreče na mjernom mjestu Karanovac jutros u 07.00 sati je 352 cm što u odnosu na mjerenje juče u 14.00 sati predstavlja pad nivoa za 20 cm. Rijeka Spreča priobalno je poplavila oko 100 ha poljoprivrednog zemljišta.

U općini Doboj-lstok, na teritoriji općine rijeka Spreča je poplavila oko 220 ha poljoprivrednog zemljišta. Situaciju dodatno pogoršava visok vodostaj rijeke Bosne.

Na području TK nema prijavljenih poplavljenih stambenih i drugih infrastrukturnih objekata.

U Kantonu 10, u općini Tomislavgrad stanje na poplavljenom području općine je i dalje teško. Sve službe i materijalno tehnička sredstva i ljudstvo Općinske službe CZ-a su na terenu. Radi se na sanaciji puteva Perića Most – Mandino selo i Mokronoge-Vedešić. Prometovanje ovim pravcima moguće je samo za hitne slučajeve. Škole na cijelom području općine su zatvorene. Stanje na ostalim općinama ovog kantona se normalizira.

U Zapadno-hercegovačkom kantonu, stanje na poplavljenom području općine Široki Brijeg, se normalizira. Štete se zbrajaju i za sada nema opasnosti od novih poplava.

Na području općine Grude vodostaj na poplavljenim područjima je u porastu. Prema riječima dežurnog dispečera u HE Peć Mlini, vodostaj akumulacije je u porastu je za jedan centimetar na sat i trenutno iznosi 256,49 cm. Zbog ugroženosti objekata, u Ljubuškoj i Grudskoj općni te nizvodno uz rijeku Trebižat, HE Peć Mlini trenutno propušta samo 6-7 metara kubnih vode u sekundi. Trenutno na području općine ima poplavljenih lokalnih cesta u Drinovcima, Tihaljini i Grudama. Na području Drinovaca i Gruda voda je poplavila nekoliko obiteljskih kuća i jedan gospodarski objekat. Takođe poplavljeno je nekoliko lokalnih puteva.

Općinski načelnik u Srebreniku na prijedlog štaba Civilne zaštite 8. januara u 9.00 sati donio je Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće od klizanja i slijeganja zemljišta. Pogođeno područje je Sladna-Ahmići (kolektivni izbjeglički centar). Na licu mjesta angažovane su ekipe PTT, eiektrodistribucije i vodovoda kao i služba zaštite i spašavanja od rušenja. Preduzete mjere na sprečavanu daljeg širenja klizišta dale su rezultate. Spašena je imovina, a ljudski životi više nisu ugroženi, saopćeno je iz Federalnog operativnog centra Civilne zaštite.

Koliko vam se sviđa ova objava?

Kliknite na srce da ocijenite!

Prosječna ocjena / 5. Do sada ocjenjeno:

Objava nema ocijena! Budite joj prvi :)

sarajevo.co.ba

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *