Svjetski dan izbjeglica

20. juni se u cijelom svijetu obilježava kao Svjetski dan izbjeglica. OvogodiÅ¡nje obilježavanje posvećeno je zaÅ¡titi izbjeglica te njihovim potrebama svakodnevne materijalne, socijalne i pravne…