Kategorije
Sarajevske novosti

Plan rješavanja maloljetničke delinkvencije do 2015.

U 2012. godini, 208 maloljetnika prijavljeno da su u grupi ili samostalno počinili 349 krivičnih djela. U Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo danas je predstavljen nacrt ‘Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rad s maloljetnicima u sukobu sa zakonom 2013.-2015.’ a koji sadrži prijedloge aktivnosti koje će tokom dvije godine provoditi vladin i nevladin […]

Kategorije
Sarajevske novosti

SARTR: Ja sam životinja

Predstava ‘Ja sam životinja’ drama sa komičnim elementima, a ujedno i analiza društva preko najranjivije populacije – tinejdžera. Maloljetnička delinkvencija, odrastanje u društvu punom mržnje, opasnosti i agresivnosti su teme koje obrađuje ova predstava, koja je dobar materijal za postavljenje pitanja i otvaranje dijaloga sa mladima koji bi dolazili i na kraju dobili upitnik, te […]

Kategorije
Sarajevske novosti

Pola miliona za programe socijalne inkluzije, prevencije nasilja i obrazovanje mladih

Jučer su potpisani ugovori između 10 organizacija civilnog društva i Grada Sarajeva za provedbu Projekta “Jačanje lokalne demokratije II – LOD II”. Projekat zajednički realiziraju UNDP BiH i Grad Sarajevo s ciljem rješavanja aktuelnih problema iz oblasti socijalne inkluzije, neformalnog obrazovanja mladih te prevencije nasilja. Na raspisani konkurs prijavljena su 72 projekta, a njih 11 […]

Kategorije
Susreti i zbivanja

Kamerni teatar 55: Bog pokolja

Redatelj predstave Miralem Zupčević je komad, koji kroz sukob dvije porodice govori o maloljetničkoj delinkvenciji, režirao prema tekstu francuske spisateljice Yasmine Reze. Tekst drame je na naš jezik preveo glumac Mirza Halilović, koji u predstavi i glumi uz Gordanu Boban, Tatjanu Šojić i Mirsada Tuku. Scenografiju za predstavu je uradila Vanja Popović, a kostime Dženita […]

Kategorije
Sarajevske novosti

Maloljetničku delinkvenciju riješiti na nivou BiH

Parlament BiH kao najviÅ¡a zakonodavna institucija treba da naÄ‘e modus za rjeÅ¡avanje pitanja maloljetničke delinkvencije na nivou BiH, preporuka je Ministarske konferencije o provoÄ‘enju Strategije protiv maloljetničkog prestupniÅ¡tva u BiH, koja je održana u Sarajevu. Zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Slavko Marin rekao je da će Koordinaciono tijelo za implementaciju ove strategije […]

Kategorije
Sportski almanah

Sportom protiv nasilja – Sjećanje na Denisa Mrnjavca

Danas je u Sarajevu održana manifestacija “Sportom protiv nasilja – Sjećanje na Denisa Mrnjavca”. U Katoličkom Å¡kolskom centru u Sarajevu je u okviru manifestacije održan i okrugli sto na temu “Maloljetnička delinkvencija i načini da se ovaj problem smanji”. TakoÄ‘er će biti organizovani i sportski turniri te druženje učenika, a s ciljem suzbijanja nasilja meÄ‘u […]

Kategorije
Sarajevske novosti

Prevencija narkomanije i delinkvencije

OpÅ¡tina Centar je iz budžeta za 2009. godinu izdvojena sredstva u iznosu od 5'000 konvertibilnih maraka koja su namijenjena Sindikatu srednjeg i visokog obrazovanja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine, a u svrhu edukacije zaposlenih u srednjem obrazovanju o prevenciji i suzbijanju maloljetničke delinkvencije. U augustu i septembru 2009. godine će biti održana serija predavanja […]

Kategorije
Sarajevske novosti

Maloljetnička delinkvencija uzrok ili posljedica?

Nova predstava “Bog pokolja”, u Kamernom teatru 55 u Sarajevu bit će izvedena večeras u 20 sati a u okviru festivala Sarajevska zima. Redatelj predstave Miralem Zupčević je komad, koji kroz sukob dvije porodice govori o maloljetničkoj delinkvenciji, režirao prema tekstu francuske spisateljice Yasmine Reze. Praizvedba ovog teksta bila je prije godinu dana u Parizu. […]