Vijeće roditelja Djece Sarajeva za pravdu, ljudska prava i građanske slobode 0 (0)

Traženo da se poboljšaju uslovi boravka djece u Javnoj ustanovi, prvenstveno kada je u pitanju hrana i obezbjeđenje adekvatnog smještaja za djecu, kreveta, tople vode, unificiranje i poštivanje higijenskih standarda, uspostava sistema kolektivnog osiguranja za djecu, te omogučavanje organiziranih ljetovanja / zimovanja pod nadzorom stručnih radnika